EMNER

Pris til forældre

DYBVAD:I disse tider med kunstig befrugtning sker det oftere og oftere at der fødes tvillinger. Det kan Chr. d. Fjerdes Laug fra Aalborg skrive under på. Som det er tradition siden oprettelsen af laugets trillingelegat i 1943, hylder Chr. d. Fjerdes Laug trillinger, der er født i Ålborg - og i år er prisen for første gang nogensinde blevet uddelt fire gange. Blandt andre til William. Agnes og Oskar, der for en uge siden blev født på Aalborg Sygehus Nord. De tre babyers stolte og glade forældre er Karen Hansen og Leo Frederiksen fra Stagsted ved Dybvad. Og ud over tre tre dejlige ”gaver”, som parret nu har fået, blev det overøst med gaver i går, torsdag. Chr. d. Fjerdes Laug havde hidkaldt pressen til at give møde i sygehusets forhal, og siden ledte laugsledelsen flokken til barselsgangen, hvor de stolte trillingeforældre ventede. De blev hyldet efter alle kunstens regler, og som traditionen foreskriver, fik William, Agnes og Oskar hver sin børneopsparing på 1.500 kroner - i alt 4.500 kroner - af lauget. Moderen fik - igen som traditionen foreskriver - en kæmpe buket blomster, hvortil tre mindre buketter var hæftet - naturligvis symboliserende hvert af de tre børn. Til faderen var der en flaske mjød som ”straf” for hans rolle. kjær