Prisen for boligboblen

Boligejerne i Danmark er havnet i en vanskelig økonomisk situation, hvor mange er blevet låst fast til deres ejendom med en større gæld end ejendommens aktuelle værdi udgør.

Indtil krisen satte ind, førte VK-regeringen en økonomisk politik, der resulterede i den største boligboble i nyere tid med dramatiske og langtrækkende konsekvenser til følge. Med indførelsen af skattestoppet på ejendomsværdiskatten var boligpriserne uden politisk styring, samtidig med at lånemulighederne blev givet fri med indførelsen af både flexlån og afdragsfrie lån. Dette blev helt åbenbart gjort uden tanke for de konsekvenser et overophedet boligmarked ville få for de nye boligkøbere, når boligboblen på et tidspunkt bristede. For VK-regeringen har det øjensynligt været vigtigere at stimulere til et øget privatforbrug, også selv om det i stort omfang var baseret på oppustede friværdier. De økonomiske vismænd har nu igen i deres seneste rapport anbefalet, at man ophæver skattestoppet på ejendomsværdiskatten, dels for ikke fortsat at udhule statens indtægter på boligbeskatning og dels for at lægge en dæmper på kommende stigninger i boligpriserne, så man ikke igen giver plads for udvikling af en ny farlig boligboble. Boligejerne vil en tid endnu lide under VK-regeringens ulyksalige stimulering af boligpriserne, der bragte boligmarkedet ud af ligevægt. Det er nu, vi skal forberede at undgå en gentagelse af boligboblen, og vi bør derfor genindføre princippet om at lade boligbeskatningen følge prisudviklingen. Radikale Venstre vil være garant for økonomisk ansvarlighed og udfordrer gerne de øvrige partier også på dette punkt.