Prisen for en renere Fjord

Amtet har fået et katalog over mulighederne for at begrænse iltsvindet

MARIAGER FJORD: Nordjyllands Amt præsenterede i aftes på et møde i Mariager en liste over de muligheder, der er for at begrænse tilførselen af næringssalte til fjorden - og hvad det koster. 30 interesseorganisationer var inviteret sammen med de fire fjordkommuner og Århus Amt. Kataloget spænder vidt, fra oprettelsen af muslingebrug til at halvere antallet af svin. Det sidste er nok ikke en realistisk mulighed - og det er også den absolut dyreste for samfundet. - Vi har nu en liste over de redskaber, der kan bruges, og deltagerne i mødet skal være med til at pege på de løsninger vi skal arbejde videre med, siger formanden for amtets udvalg for teknik og miljø, Niels Kristian Kirketerp, Formanden for amtets udvalg for teknik og miljø Niels Kristian Kirketerp, V. Siden bundvendingen i fjorden for syv år siden er der gjort flere ting for fat rette op på situationen. - Amtet har et projekt med våde enge i Onsild Å-dal, ligesom der er sket meget ved Villestrup Å. Der er også kommet mere styr på rensningsanlæggene. Det oprindelige mål var at reducere udledningen af kvælstof med 130 ton og fosfor med seks ton, og vi er nået cirka halvvejs, så det vil ikke gøre så hulens ondt at tage det sidste skridt, mener Niels Kristian Kirketerp. Landbruget har også givet sit bidrag til at sænke udledningen af næringsstoffer. Det er især sket ved hjælp af miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, hvor landmændene har fået kompensation for at ændre driften. Af de mange muligheder, som kataloget indeholder, er muslingebrug den, der først springer i øjnene. - Muslinger æder en frygtelig masse af de alger, der tager ilten ud af fjorden. Og så ser det endda ud til, at der er penge i det, så vi mangler bare nogle investorer, siger Niels Kristian Kirketerp. Penge til at opkøbe dambrug står også højt på hans ønskeseddel. Ifølge kataloget vil det give en samfundsøkonomisk gevinst at omlægge fire dambrug til såkaldte modeldambrug, der ved hjælp af ny teknologi begrænser påvirkningen af miljøet, samtidig med at det vil spare fjorden for seks ton kvælstof og et halvt ton fosfor. - Vi skal også have flere våde enge, og landbruget omkring fjorden skal dyrke flere efterafgrøder, der kan opfange næringsstofferne i jorden, siger Niels Kristian Kirketerp. Han vurderer, at fjorden er meget mere robust i dag end for syv år siden, men der skal gøres mere, før faren er drevet over. - Vi har haft lange varme perioder med stor algevækst, men heldigvis begyndte det at blæse, så der blev rørt op i fjorden. Der kan opstå iltsvind igen, hvis de rette betingelser er til stede, siger Niels Kristian Kirketerp. - Der er mange håndtag at trække i. Nu skal vi bestemme os for, hvilke håndtag der skal bruges, siger Niels Kristian Kirketerp.