Socialforsorg

Prisen for hjemmepleje falder

Ny takster viser, at hjemmeplejen er meget effektiv

LØKKEN-VRÅ:Personalet i Løkken-Vrå Kommune hjemmepleje er særdeles effektivt. De seneste tal viser, at priserne for personlig pleje og praktisk bistand er lavere end nogensiden før. Og det gør at kommunen er godt rustet til at tage konkurrencen op med private udbydere på markedet. I dag står private udbydere aktørere for det, der svarer til to fuldtidsstillinger i kommunen. Socialudvalget har netop set på priserne for personlig pleje og praktisk bistand. - Den pris det koster at drive kommunens forretning er også den pris, som de private aktørere skal have for at lave arbejdet. Og vi kan se, at vi er blevet meget, meget dygtigere. Vi er nået et gennemsnit, der er oppe på det maksimalt opnåelig, siger formand for socialudvalget Henning Jensen. - Den tid vi bruger på kunden ligger for den praktiske hjælp på 56,10 procent. Og nogle siger, at den procentsats ikke kan bliver højere - resten af tiden ferie, fridage og heligdage samt tiden der går på vejene mellem borgerne. Personalet er bare drøneffektive. Jo bedre vi bliver, des mere uinterssant bliver det for en privat aktører, tilføjer Henning Jensen og understreger, at priserne ikke er en størrelse, som brugerne af hjælpen mærker. - Prisberegningerne bruger vi i forhold til os selv og dem der skal levere os de ydelser - de private udbydere. - Praktisk hjælp kostede i 2004 230 kroner i timen, og denne pris falder i 2005 til 219 kroner. Prisen for personlig hjælp på hverdage er faldet fra 239 til 223 kroner i timen. Og prisen for personlig hjælp i weekenden er faldet fra 324 til 320 kroner. - I weekenden er der færre "kunder", og det giver større spildtid til kørsel. Derfor er der ikke så stor besparelse på den ydelse, forklarer Henning Jensen. En times nattevagt kostede i 2004 332 kroner, og den pris er steget til 360 kroner. - Det er den eneste ydelse, der er gået i vejret. Og det skyldes, at der her er endnu mere "spildtid". Om natten kan vagten for eksempel byder på et besøg i Vrå, et i Løkken og et i Hundelev. Man får større afstand mellem hver kunde. Nogle medborgere skal eksempelvis have et besøg hver tredje time, og det giver kørsel.