Prisen for "mig først"

Hvad betyder disciplin egentlig? Er det ikke udtryk for en bestemt gren inden for sport eller et fagområde, gerne af videnskabeligt tilsnit? Jo, men ifølge ordbogen dækker disciplin faktisk også over "(krav om) indordning under bestemte, ofte strenge regler for, hvordan man skal opføre sig i en bestemt sammenhæng". Selve betydningen af ordet kan det være meget godt at få genopfrisket i en tid, da undervisningsminister Bertel Haarder (V) har valgt at kalde til kamp for ro i klassen. En ny bekendtgørelse gør det nemlig muligt for en skoleleder i højere grad at skride ind over for elever, som på den ene eller anden måde har vist sig utidige og tilpasningsvanskelige - eller, nå ja, altså udisciplinerede. Blandt meget andet handler det om at skærpe muligheden for eksempelvis at konfiskere en undervisningsforstyrrende mobiltelefon eller - i særligt grelle tilfælde - at bortvise en elev fra skolen. For så er problemet om ikke ligefrem fjernet, så i det mindste flyttet et andet sted hen. Bekendtgørelsen er en følge af, at stadig elever - ifølge PISA-undersøgelser - klarer sig dårligt i klasser, hvor der går for lang tid med at skabe ro om selve undervisningen. Mangel på ro og mangel på noget så umiddelbart gammeldags som disciplin - herunder respekt for andre end én selv - er uden tvivl en del af prisen af årtiers dyrkelse af "mig først" på bekostning af fællesskabet. Men hvordan kan tidens børn og unge reagere anderledes, når de i en vis udstrækning er opdraget til at fungere som hvert sit "Ego A/S" - og når de kan se, hvordan også voksne slipper af sted med at opføre sig - uden konsekvenser. Hvordan forklare børn og unge, at de skal samle sig om undervisningen, når blandt andre landets læreruddannelser er ramt af massivt fravær blandt de studerende, som alligevel ikke rigtigt føler sig motiverede? Den slags kan man kun i et vist omfang lovgive sig ud af - slinger og slendrian handler i sidste ende om mangel på opdragelse med indbyggede øvelser i ansvarsfølelse. Kald det så bare disciplin.

Breaking
Oversvømmelser efter dobbelt skybrud
Luk