Prisen på det uvurderlige

Råbukken i en lysning. Fuglekongen, der en frostmorgen hopper fra grenen ned på en ventende jægers geværløb. Den dybe, stille ro. Hvad er det værd? Det kan jo ikke gøres op. Og så alligevel. Når danskerne vil finde ro, går de i skoven. Det er naturmål nr. ét, og offentlighedens adgang er dyrebar som stemmeretten. Blandt Nordjyllands særlige værdier er den store samfundsejede natur, statsskovene: alle klitplantagene i Vendsyssel og Hanherred, de 32 store og mindre skove i Buderupholm Skovdistrikt i Himmerland og Sydvendyssel. De færreste har økonomisk mulighed for selv at blive skovejer (og der er ingen restriktioner på købe-retten), men der handles dog jævnligt private skovparter, og derfor kender man også en pris. Og sådan er det også muligt at pejle sig ind på på det uvurderlige - naturværdien. Direktør i Skovforeningen, Jan Søndergaard, forklarer hvordan: Handelsprisen består af flere elementer: - produktionsværdien: fastsat efter træarter, alder og tilstand; - boliger: gode boliger trækker prisen voldsomt op. Mange vil gerne bo i skoven, men der er stærke restriktioner på at bygge nyt.; - naturværdier eller herlighedsværdier. Det handler om glæden ved natur, muligheden for jagt. I Nordjylland, hvor hovedparten er nåleskov, udgør produktionsværdien typisk 50.000 – 60.000 kr. pr. hektar, men handelspriser op til 150.000- 160.000 kr. er ikke usædvanligt, siger Jan Søndergaard. Og således kan vi anslå den samlede pris: 59.000 hektar x 120.000 kr. i snit, i alt 7 milliarder kroner. Heraf herlighedsværdi 5,9 milliarder. Men med offentlig adgang! kjøller