Naturvidenskab

Prisen på el tordner i vejret

Priseksplosionen på brændstoffer har nu bredt sig til elmarkedet. På bare et år er prisen på strøm steget med næsten 50 procent, når man ser bort fra afgifter.

Strømmen lagde alt dødt to gange onsdag morgen.  Arkivfoto

Strømmen lagde alt dødt to gange onsdag morgen. Arkivfoto

For en husstand med et årligt forbrug på 4000 kWh venter der en ekstraregning på 1000 kroner. - Prisen på kul er eksploderet, og da en betydelig del af Europas elektricitet fremstilles på kulkraftværker, har det sendt elprisen voldsomt i vejret, forklarer Handelschef hos Energi Danmark, Mike Thygesen. På bare en måned er prisen steget med 10 øre per kWh til godt 60 øre, og Mike Thygesen erklærer, at han ikke tidligere har set noget lignende. - Den nervøsitet, der i lang tid har hersket i oliebranchen, har bredt sig til kulmarkedet, siger handelschefen, der fastslår, at prisudviklingen på kul ikke er sagligt funderet, men bygger på en frygtelig nervøsitet i markedet. - Den megen fokus på energi gør, at markederne er under forandring, og derfor kan de historiske erfaringer ikke bruges til ret meget med hensyn til en vurdering af prisudviklingen, siger Mike Thygesen, der personligt finder det nuværende prisniveau vildt overdrevet. - Men jeg kan ikke afvise, at det bliver endnu værre. Og fordi ingen aner, hvor prisen på kul ender, føler alle sig tvunget til at købe trods det nuværende høje niveau, hvilket igen presser prisen i vejret. Derfor har det en selvforstærkende effekt, siger handelschefen, der også peger på spekulation som en medvirkende faktor. - Der er fonde, der køber kul op med henblik på at score en gevinst på fortsatte prisstigninger, siger han. For et år siden kunne private købe elektricitet til levering i 2009 for 42 øre per kWh. I dag er prisen 62,21 øre for en kWh til levering næste år. Forskellen på 20 øre skal tillægges moms. Dermed koster en kWh 25 øre mere end for et år siden.