Naturkatastrofer

Prisen på vand stiger i 2012

Prisen på vand stiger næste år i Rebild Kommune fra 7 kroner per m3 i 2011 til 8,75 per m3 i 2012.

Vandafledningsbidraget stiger også fra 37,5 per m3 i 2011 til 40 kroner per m3 i 2012. Stigningen skyldes primært påkrævede investeringer på godt 28 millioner kroner i de kommende år.