Energiselskaber

Prisen på varme holder igen i år

For fjerde år i træk fastholdes varmeprisen i Ravnkilde

RAVNKILDE:Selv om regnskabet for Ravnkilde Kraftvarmeværk i år viser et underskud på 168.000 kroner, så stiger varmeprisen ikke for det kommende år. Den bliver fortsat på 65 øre pr. kiloWatt, og afgiften på 5.000 kroner om året bibeholdes også. Det fortalte formanden Jørgen Andersen blandt andet, da der onsdag aften var generalforsamling. Det blev holdt i Ravnkilde forsamlingshus, og det var ikke en stor flok, der var mødt op. Ud af 168 forbrugere deltog kun 23 i generalforsamlingen. - Det er nu meget lig det antal, som deltog sidste år, fortæller formanden Jørgen Andersen. De 23 fremmødte kunne så høre blandt andet, hvorfor der var et underskud. - Det skyldes et kurstab i forbindelse med, at vi har omlagt vores lån, og det er et jo et engangsbeløb. Det klarer vi over egenkapitalen, forklarede Jørgen Andersen. Bestyrelsen har indfriet det indekslån, man havde, og i stedet fået et fast forrentet lån i KommuneKredit samt en kassekredit. - Det betyder, at vi nu kender de faste ydelser helt frem til lånet udløber om tolv og et halvt år, og det, synes vi, er en fornuftig disposition, sagde formanden. Bestyrelsen har truffet andre fornuftige dispositioner i løbet af året - de har nemlig også fået det edb-system, som styrer værket, opgraderet, og har endvidere tegnet en kontrakt på fremtidige opgraderinger. En anden kontrakt har Ravnkilde Kraftvarmeværk også lavet med Naturgas MidtNord om køb af gas. - Vi har lavet en ny to-årig kontrakt magen til den, vi havde hidtil. Den eneste ændring er, at denne her har en kortere opsigelsesfrist - nemlig på et halvt år. - Det betyder, at når salg af gas kommer på det frie marked pr. 1. januar 2004, så kan vi hurtigt komme fri af kontrakten, forklarer Jørgen Andersen, men tilføjer: - P.t. har vi nu ingen intentioner om at skifte leverandør. Vi er godt tilfredse. Det kan godt være, at Naturgas MidtNords har leveret varer for fuld valuta. Men det kan man ikke helt sige om de tilskud, der er kommet fra staten. Hidtil har det nemlig været sådan, at kraftvarmeværkerne har fået et tilskud på 10 øre pr. kiloWatt-time el, de producerer - det der populært kaldes CO2-tiøren. - Den er fra 1. juli blevet til en CO2-8øre, og det betyder, at vi må undvære 64.051 kroner om året, sagde Jørgen Andersen. Varmeværket havde ovenikøbet fået tilskuddet udbetalt for 11 måneder, og de penge skal nu betales tilbage. Men på trods af disse ting, så er Ravnkilde Kraftvarmeværk så godt kørende, at pris en for varme altså ikke stiger, og det er fjerde år i træk at den bibeholdes. Der er ovenikøbet i regnskabet også blevet plads til i år at lægge 100.000 kroner til side, og de skal bruges til renovering af værkets motor. - Den er ved at være slidt op. Den har nu kørt i 40.000 timer, og det svarer faktisk til, at en bil med 70 kilometer i timen har kørt tre millioner kilometer, så der er ikke noget at sige til, at en renovering snart står for døren, sagde formanden, som mente, at det nok bliver nødvendigt indenfor et til to år. Men der er også i tidligere år lagt penge fra til netop den opgave, og der er således nu 919.000 kroner sat af til renovering af motor. Generalforsamlingen sluttede med valg til bestyrelsen. På valg var Jørgen Andersen og John Pedersen, og de blev begge genvalgt. Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter mødet, og alle fortsætter på samme poster som hidtil: Jørgen Andersen, formand, John Pedersen, næstformand, Lars Thomsen, kasserer, Lene Christensen, sekretær og Morten Nielsen, menigt medlem.