Priser på ældres mad skal fastsættes

Ny lov om frit valg på ældreområdet giver administrativt besvær

BROVST:Socialudvalget har godkendt ældrechefens udkast til prisfastsættelse på ydelser til ældre. Det sker for at imødekomme kravene i det, der populært kaldes ældrepakken, og som giver ældre frit valg af praktisk og personlig hjælp. For at private kan indgå aftaler om levering af ydelser, skal kommunen dels sætte en pris på sine tilsvarende ydelser, dels opstille kvalitetskrav til leverandørerne. Priserne skal afspejle de samlede, reelle og faktiske udgifter for kommunen og skal derfor indeholde alle udgifter til administration, husleje, afskrivning og forrentning. Loven stiller som minimumskrav, at kommunen skal udregne fire priser: Prisen pr. måltid leveret i hjemmet, prisen pr. time praktisk hjælp, prisen pr. time personlig hjælp i dagtimerne mandag til fredag, og prisen pr. time personlig hjælp på ubekvemme tider, det vil sige aften og weekend. Socialudvalget har fulgt ældrechefens indstilling om, at kommunen nøjes med at fastlægge disse fire priser - selv om udvalgsmedlemmerne var enige om, at det er et stort apparat at sætte i sving i forhold til, hvad der kommer ud af det, bemærker udvalgsformand Ole Christensen (S). Han regner ikke med, at der i så lille en kommune som Brovst vil være en masse private, som byder ind på arbejdet i ældreplejen. Der er endnu ikke kommet en bekendtgørelse fra ministeriet om, hvordan man skal udforme kravene til eventuelle private udbydere, så det praktiske arbejde kan ikke gå i gang endnu. Ole Christensen regner dog med, at en del af arbejdet vil blive lettet, fordi mange opgaver er beskrevet i mål- og rammestyringen på området. Når priserne og kravene er fastlagt, kan de enten danne grundlag for en egentlig udlicitering af opgaven, eller kommunen kan vælge at godkende alle kvalificerede firmaer til opgaven.