Priser skal skiltes tydeligt

{ Frisøren, kosmetologen og fitnesscenteret skal fremover skilte med prisen på deres ydelser. Reglerne om prismærkning udvides fra 1. juli til også at gælde tjenesteydelser. Det betyder, at kunden blandt andet skal oplyses om pris for en dameklipning, en ansigtsbehandling og for et måneds-medlemskab af en fitnessklub. Mange tjenesteydelser har dog ikke en bestemt pris. Prisen på et telefonabonnement eller en gulvafhøvling afhænger af forbrugerens individuelle forbrug og behov. Men hvis forbrugeren selv kan beregne den endelige pris, kræver de nye regler, at der skal skiltes med prisberegningsgrundlaget. Det gælder for eksempel teleselskaberne, hvor forbrugeren på baggrund af sit forbrug selv kan regne prisen ud, hvis han får oplyst de samlede faste omkostninger ved abonnementet og de variable omkostninger. Det samme gælder for en gulvafhøvling, hvis den afregnes til en bestemt pris pr. kvadratmeter afhøvlet gulv. Håndværkere skal dog kun skilte med deres priser, hvis de har faste priser for bestemte reparationer. Reparationer, der udføres efter timepris, skal de ikke skilte med, da forbrugeren alligevel ikke selv kan beregne, hvad reparationen koster. Hvis det ikke er muligt at skilte med pris eller beregningsgrundlag for ydelser, skal der anføres priser for et relevant og repræsentativt udvalg. Og ved arbejde udført efter regning kan forbrugeren kræve en specificeret faktura. Skiltningskravet indebærer, at priserne på tjenesteydelser ligger synligt fremme i forretningen.