Forskning

Priser til unge forskere

Liao Donghua og Reimar W. Thomsen modtog i går Aalborg Sygehus¿ Forskerpris 2007.

Liao Donghua og Reimar W. Thomsen modtog i går Aalborg Sygehus¿ Forskerpris 2007.

{ For andet år er Aalborg Sygehus¿ forskerpris blevet uddelt. Forskerprisen gives, efter indstilling, til yngre forskere, som gennem deres arbejde ved sygehuset har præsteret en ekstraordinær forskningsmæssig indsats i de seneste tre år. De to prismodtagere i år er mekanikingeniør, ph.d. Liao Donghua og læge, ph.d. Reimar W. Thomsen, der hver modtog et beløb på 10.000 kr. De 7.500 kr. kan anvendes til deltagergebyr til konferencer mv. og de resterende 2.500 kr. er et personligt legat. Priserne blev uddelt i går ved Forskningens Dag 2007 på Aalborg Sygehus. Liao Donghua er ved at færdiggøre sin doktordisputats. Hun er uddannet mekanikingeniør,ph.d. i Kina, og kom til Aalborg i 2001, hvor hun har opbygget enheden for computeranalyse ved Center for Visceral Biomekanik og Smerte. Liao beskæftiger sig bl.a. med 3D-rekonstruktion af organer fra MR-scanninger og ultralydsbilleder og har et intensivt samarbejde med radiologer og ultralydsfolk i Europa. Hun publicerer omkring 10 artikler årligt, hvoraf halvdelen er som førsteforfatter. Reimar W. Thomsen, læge, ph.d. arbejder i øjeblikket på sin doktordisputats, og forventer at indlevere den i begyndelsen af 2008. Han er ansat ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling, og beskæftiger sig primært med infektionssygdomme. Han har været indbudt til at skrive en leder i British Medical Journal om statiner og infektioner. Under sit ph.d.-studie har han været på Vanderbilt University i USA. Han har allerede nu en publikationsliste, der omfatter mere end 30 artikler i førende tidsskrifter.