Virksomhedsøkonomi

Priserne holdes i Hurup

ØSTER HURUP: Det synes at være en kompliceret affære at drive et varmeværk. I hvert fald fortalte formanden for varmeværket i Øster Hurup, Bjarne Pedersen, både om E65-formler, E94-formler, tarifstruktur, afgiftsændringer, el-virkningsgrad, oliepris og dollarkurs, da han aflagde beretning på værkets generalforsamling. Formålet var at redegøre for, hvordan værkets bestyrelse har ageret økonomisk, og dét har resulteret i, at værkets medlemmer kan se frem til uændrede varmepriser i det kommende regnskabsår. Med hensyn til 2001/2002-regnskabet så viser det, at budgettet er fulgt på de fleste punkter. Det betyder, at der blev et overskud på knap 100.000 kroner, mens der dog henlægges 150.000 kroner til at renovere en motor for. Når henlæggelserne ikke indregnes i årets resultat, så skyldes det de gældende skatteregler på energiområdet, forklarede formanden. Bjarne Pedersen fortalte videre, at man i årets løb har fået undersøgt ledningsnettet omkring Tranevej uden at finde fejl, at der ikke har været de store driftsproblemer, ud over en skade på en turbo, som man dog fik dækket af forsikringen, og at der fremover må forventes større udgifter til vedligehold fremover. Han fortalte, at værket til fulde lever op til miljøkravene - endda til de skærpede krav, der først kommer til at gælde fra 2006 - og håbede på den baggrund, at værket i nogle år kan slippe for de foretage de dyre målinger. Og han omtalte mulighederne og problemerne i forbindelse med alternativer til naturgassen. Formanden havde også en opfordring til medlemmerne om at sikre, at deres anlæg kører optimalt, hvilket indebærer, at det varme vand skal køles mest muligt af, inden det ledes tilbage i ledningsnettet, og han sagde, at han ikke kunne afvise, at der engang bliver tale om at værket vil kræve, at forbrugerne overholder en vis afkølingsgrad. Der var dog kun få forbrugerne, der hørte opfordringen, da der kun deltog 12 af 216 i generalforsamlingen. Bjarne Pedersen siger, at man på den baggrund overvejer at følge praksis i naboværket i Veddum , hvor medlemmerne inviteres til spisning i forbindelse med generalforsamlingen. Bjarne Pedersen fortsætter i øvrigt som formand for bestyrelsen, hvor Karsten Jensen overtager kasserer-posten fra Jens Chr. Bendixen, og Claus Jellesen afløser Karsten Jensen som næstformand. Sekretær er fortsat Hanne Schmidt, og bestyrelsen består derudover af Poul Sand, Heine Smidt og nyvalgte Jens Chr. Clausen. Lars Pedersen repræsenterer Hadsund Kommune.