EMNER

Priserne sikres

Solvarme skal sikre varmepriserne.

Det bliver dyrere at skrue op for sin radiator på grund af de voldsomme prisstigninger på gas og olie. Derfor er der endnu mere grund til at realisere projektet med at lave et solfangeranlæg ved Dronninglund. Det var nogle af hovedpunkterne, da Dronninglund Fjernvarme holdt generalforsamling. Formand Carsten Møller Nielsen kunne fortælle, at de nuværende gas- og oliepriser uden tvivl kommer til at kunne ses på næste års varmeregning. - Der er tale om en stigning i gasprisen på 50 procent og i olieprisen på 46 procent. Det er klart, at sådanne stigninger ikke kan absorberes, uden de får betydning for varmeprisen, fortalte formanden. Carsten Møller Nielsen gjorde dog opmærksom på, at tendensen i øjeblikket er, at priserne på gas og olie falder. Men der vil i de kommende år komme til at ske skelsættende ændringer inden for fjernvarmesektoren på grund af fald i udbuddet af råolie og øge prisspekulation, vurderede Carsten Møller Nielsen. Og set sammen med et miljømæssigt hensyn, så har den seneste tids udvikling overbevist bestyrelsen om, at solfanger-projektet er den rette vej at gå. Men projektet er endnu i undersøgelsesstadiet. Der er dog blevet foretaget jordbundsundersøgelser af egnede steder, og et område ved Ringgaden over for kraftvarmeværket viser sig at være den mest egnede placering. Projektet har også været i EU-udbud, og her er indkommet to bud på henholdsvis 38 og 42 millioner kroner. Dronninglund Fjernvarme har dog indtil videre kun fået nej på ansøgninger om tilskud til projektet. - Men projektet har været forelagt Folketingets Energipolitiske Udvalg, og de tog godt imod projektet, og gav en opfordring om at arbejdere videre, idet man fandt det interessant og relevant. Ifølge Energiministeren skulle der være mulighed for at få tilskud fra EUDP (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram), fortalte Carsten Møller Nielsen. Dronninglund Fjernvarme har derfor søgt EUDP om 12,9 millioner kroner i støtte. Der forventes at komme svar i starten af 2009. Generalforsamlingen handlede også om andet end varmepriser og solfangeranlæg. Carsten Møller Nielsen kunne således fortælle, at det stadig ikke er lykkedes at få hverken forsikringsselskab eller entreprenør til at tage ansvaret for havariet på kraftvarmeværkets hovedafbryder. Der er nu indledt en voldgiftssag. I løbet af 2009 vil samtlige varmeforbrugere på besøg af en VVS-mand, der skal udskifte forbrugsmålerne. Dronninglund Fjernvarme har nemlig valgt at bruge fem millioner kroner på at udskifte målerne til mere moderne af slagsen. Arbejde forventes at være færdigt ved udgangen af 2009.