Lokalpolitik

Prishop på spildevand afvist

Politikerne i plan- og miljøudvalget afviser budgetorslag fra kommunalt selskab

Flere medlemmer af plan- og miljøudvalget har kig på udlicitering af kloakarbejde for at finde besparelser. Arkivfoto

Flere medlemmer af plan- og miljøudvalget har kig på udlicitering af kloakarbejde for at finde besparelser. Arkivfoto

FREDERIKSHAVN:Sidste år blev spildevandsrensning udskilt fra kommunen og lagt over i et selvstændigt kommunalt aktieselskab, Frederikshavn Vand. Nu spiller politikerne i plan- og miljøudvalget med musklerne over for aktieselskabet takstpolitik. - Ikke acceptabel, siger udvalget til Frederikshavn Vands indstilling om at sætte prisen for afledning af spildevand op med 25 procent i ét hug pr. 1. januar 2009. - For nogle af de store virksomheder ville det indebære en merudgift på et milllionbeløb, siger udvalgsformand John Christensen (V). Frederikshavn Vand begrunder sin indstilling med et budget, der viser øgede driftsomkostninger og indebærer afvikling over fem år af et stort opsamlet underskud fra 2007 og 2008. John Christensen studsede over størrelsen af posten "afvikling af underskud fra 2007 og 2008 over 5 år". Den udgjorde 220 øre pr. kubikmeter- eller næsten halvdelene af den budgetterede takststigning. Men en gennemgang af underbilag. der ikke var vedlagt budgettet, viste, at afvikling af underskuddet kun beløb sig til 52 øre pr. kubikmeter, oplyser John Christensen. Derudover var i udgiftsposten indregnet forskellige omkomststigninger, herunder udgifter til reparation og vedligeholdelse. Det førte til en drøftelse i udvalget af udlicitering af arbejde med med reparation og vedligeholdelse af ledningsnet - et arbejde som i dag forestås af kommunens Park- og Vejafdeling. - Der var rimelig bred enighed om at se på mulighederne for udlicitering, siger John Christensen. Repræsentanter for Frederikshavn Vand deltog i mødet for at redegøre for budgettet. John Christensen siger, at udvalgets holdning til talmaterialet blev tydeliggjort , men afviser at betegne reaktionen som en "næse" . Fredrikshavn Vand er ikke med på listen over kommunale forsyningsselskaber, som er sat til salg. Bestyrelsen for selskabet består udelukkende af politikere, nemlig medlemmerne af teknisk udvalg.