EMNER

Prismodtager bruger sine egne erfaringer

Inga Lindstrøm fik årets børne- og ungdomspris i Aalborg Kommune

Inga Lind­strøm har selv prø­vet at vok­se op i en fa­mi­lie, hvor mis­brug var en del af dag­lig­da­gen. Nu hjæl­per hun unge, der er ofre for for­æld­re­nes mis­brug. foto: per ko­lind

Inga Lind­strøm har selv prø­vet at vok­se op i en fa­mi­lie, hvor mis­brug var en del af dag­lig­da­gen. Nu hjæl­per hun unge, der er ofre for for­æld­re­nes mis­brug. foto: per ko­lind

AALBORG:For nylig modtog Inga Lindstrøm årets børne- og ungdomspris i Aalborg Kommune. Det gjorde hun på grund af sin indsats som leder af Familieklub Pluto, der er en klub for teenagere, som oplever misbrug i deres familie. Teenageklubben er for 13-20-årige, som typisk har en forælder, der drikker. Teenagerne har deres egen klub, fordi det er lettere for dem at fortælle om deres følelser, når de er sammen med andre unge. Mange af de unge har manglende selvværd og har mistillid til voksne. Nogle føler også, at det er deres skyld, at forældrene drikker. Andre har svært ved at have en kæreste, fordi de ikke ved, hvordan et normalt forhold fungerer - de er vokset op med, at forældrene drikker og slås. Og en del af de børn, der er vokset op i en misbrugsfamilie, får ikke en ordentlig uddannelse, fordi de springer fra, forklarer Inga Lindstrøm. Telefonen altid tændt Hun fik børnebog- og ungdomsprisen, fordi hun er en ildsjæl, der altid er parat til at hjælpe teenagerne i klubben. Hendes mobiltelefon er altid tændt, så de unge kan få fat i hende, hvis de har behov for at snakke. - Jeg er der, når de har brug for mig. Jeg har selv stået i den situation, som de unge står i. Derfor brænder jeg så meget for det, siger prismodtageren. Inge Lindstrøm voksede op i en tilsyneladende sund kernefamilie. Men lykken varede kun indtil, hun var otte år. Hendes far begyndte at drikke, og så ramlede det hele. Inga Lindstrøm påtog sig opgaven at holde sammen på familien, selv om hun kun var en lille pige. Først da hun var 13-14 år, gik det op for hende, at det ikke var normalt at leve på den måde, og hun fik anoreksi. På et tidspunkt vejede hun kun 29 kilo og havde desperat brug for hjælp. Men i dag kan hun altså bruge sine erfaringer til at hjælpe unge, der har det svært på grund af forældrenes misbrug.

Breaking
Mange er smittet med corona på plejecenter i Brønderslev
Luk