Prisstigning på varme unødvendig

Nuværende forsyningsudvalgsformand efterlyser en redegørelse for prisforhøjelse

Ole Lysgaard Jensen stiller spørgsmålstegn ved, om prisforhøjelse er nødvendig. 
Arkivfoto: Ole Lysgaard Jensen

Ole Lysgaard Jensen stiller spørgsmålstegn ved, om prisforhøjelse er nødvendig. Arkivfoto: Ole Lysgaard Jensen

BRØNDERSLEV:Den voldsomme prisstigning på fjernvarme i 2007 er ikke nødvendig. Den opfattelse har i hvert fald formand for det nuværende forsyningsudvalg, Ole Lysgaard Jensen (V). Han stiller et stort spørgsmålstegn ved, at det er nødvendigt at hæve prisen med 50 procent. Prisstigningen er foreslået på 275 kroner mer MWh, hvor der på forbrugermødet forleden blev bebudet en prisstigning på 100 kr. En prisstigning på 275 kr. pr MWh vil betyde en mer-udgift på en gennemsnitsforbruger i et hus på 130 kvadratmeter på ca. 6000 kr. årligt. - Den voldsomme stigning i taksten for varmen i Brønderslev fra 550 kr. til 825 kr. pr. MWh, medfører en øget indtjening til varmeforsyningen på 25 mio. kr., hvis man fortsat budgetterer med et varmesalg på 93.000 MWh, påpeger Ole Lysgaard Jensen. - Når man hæver taksten med 50 procent, øges indtjeningen tilsvarende. Ole Lysgaard Jensen siger, at han som afgående formand mener, at forbrugerne bør oplyses om, hvad en så stor indtjening skal anvendes til. - Det er korrekt, at de høje gaspiser har belastet vores økonomi hårdt. Vi har betalt 10,9 mio. kr. mere for gassen, end der var budgetteret med. - Vi har haft en mindre indtægt på varmesalget på 3,1 mio. kr. - Men vi har haft en heldig hånd med salg af CO2-kvoter med en mer-indtægt på 4,7 mio. kr. - På el-salget har der ligeledes været en merindtægt på 6,3 mio. kr. - Ved omlægning af lån har vi opnået en årlig besparelse på netto 791.000 kr.. Efter andre små forskydninger ender årets resultat med et underskud på 4,9 mio. kr. inklusive de 1,6 mio. kr., som den fyrede forsyningschef satte til, bemærker Ole Lysgaard Jensen. Han tilføjer, at underskud såvel som overskud med baggrund i lovgivningen om hvile-i-sig-selv-princippet, skal indregnes i det nye budget. - Så selvfølgelig skal varmeeprisen stige. Ole Lysgaard Jensen har fået oplyst på forvaltningen, at en stigning i varmeprisen på 100 kr. giver ni mio. kr. i mer-indtægt. - Det var baggrunden for, at jeg på forbrugermødet oplyste, at jeg mente, det måtte være stigningen. Man skal så altid lægge momsen til. Det ville så blive 125 kr. - Det ville i alt øge indtjeningen med 11 mio. kr. Og så følge jeg, at vi var på den sikre side. - Når man vælger at lade taksterne stige med 50 procent, må man også begrunde hvorfor. Er der nogle huller, der skal fyldes? Vedrørende de meget store investeringer, som er gennemført i varmeforsyningen på 50 mio. kr. i 2004-2005 og afsluttet her i 2006, må såvel renter som afdrag være indregnet i langtidsbudgetterne. Ole Lysgaard Jensen efterlyser en begrundelse for den meget store stigning. - Jeg er selvfølgelig bevidst om, at det medfører en god likviditet for kommunekassen, siger han. Ole Lysgaard Jensen mener, at det for en god ordens skyld bør oplyses, at der i 2004 var et særdeles flot regnskab med et overskud på 3,4 mio. kr. mod budgetteret et overskud på 800.000 kr.