Færdselsforseelser

Prisværdig Skytsengel belønnet

HOBRO:- Tag bussen, lød det formanende fra den 19-årige Diana Margrethe Pedersen fra Hobro, da en af hendes venner ville køre hjem fra en fest med lidt for mange promiller alkohol i blodet. Det var slet ikke så nemt at overtale den unge mand til at lade bilen stå, men det lykkedes Diana at få hans venner over på sit parti og at overtale den unge bilist til at gå hjem. Forinden havde hun taget hans nøgler og fået hans mobilnummer, så han næste dag kunne aftale i telefonen, hvordan han fik bilnøglerne tilbage. For denne indsats blev den unge skytsengel fra Hobro hædret i går. Hun fik overrakt en check på 5000 kr. og en skulptur af trafikminister Flemming Hansen. Det skete ved motorløbet Grand Prix Danmark på Jyllandsringen. Dianas indsats gjorde hende til årets skytsengel blandt alle de piger, der er med i ordningen i tre amter. Foruden Nordjyllands Amt er det Vestsjællands Amt og Sønderjyllands Amt. Pigerne er som regel de sidste, der møder fyrene, inden de sætter sig bag rattet, og filosofien er, at fyrene er mere tilbøjelige til at lytte til dem end til forældre og lærere. Nordjyllands Amts vejvæsen er stolt af at have stået fadder til skytsenglekampagnen og havde sendt både udvalgsformand Niels Kr. Kirketerp og teknisk direktør Jes Lunde til overrækkelsen på Jyllandsringen. Skytsenglekampagnen startede i Nordjyllands Amt i 1996. Det er en særlig spritkampagne, rettet mod unge, og idéen er, at pigerne skal være skytsengle, der forhindrer drengene i at køre spritkørsel. Dianas beretning er indsendt af en veninde og behørigt kontrolleret af amtsvejvæsenet.