Aalborg

Privat - adgang forbudt - græsset må ikke betrædes

Det er meget ærgerligt, at det er ovennævnte overskrift, man kommer til at tænke på ved at læse om Nørhalnes reakreative område "Grusgraven".

Det er meget ærgerligt, at det er ovennævnte overskrift, man kommer til at tænke på ved at læse om Nørhalnes reakreative område "Grusgraven", der ligger tæt på byen, og som i øvrigt er beliggende på den yderste pynt i kommunen - tæt på Aalborg kommune - på en flad mark - tæt på motorvejen - og derfor et attraktivt tilflytterområde i Jammerbugt Kommune. Siden 1961 har jeg kendt "Grusgraven" som stedet benævnes. Men vi skal tilbage til ca. 1951, hvor stedet - efter grusgravning - blev retableret med beplantning til et rekreativt område, som borgerne altid har kunnet benytte. Og det skete i allerhøjeste grad. Dengang var der bademulighed for børn og voksne med badebro, og man kunne gå ture og spise sin medbragte mad. Man kunne udforske naturen, kigge på haletudser og fiske. Tit var der op til 100 mennesker fra Nørhalne og omegn, der mødtes til hyggeligt samvær i "Grusgraven" i Nørhalne. Dengang var der ikke mange svømmehaller, men børn og unge lærte at svømme i "Grusgraven". Ja der er både historie og nostalgi i denne sag. Jeg kender ikke præcist til ejerforholdet, men jeg ved, at de omkringboende, som havde deres jorder tæt ved, altid tog hensyn til "gæsterne". Eksempelvis måtte landmanden, der skulle forbi med sine køer til græsning tit flytte mange cykler for at komme igennem. Men det har aldrig været noget problem - hverken for bondemanden eller for køerne. Bondemanden var af den opfattelse, at det var vigtigt, at mange ,mennesker havde mulighed for at hygge sig ved vandet og i naturen, da det var det eneste sted så tæt ved byen. Ja stedet kan sammenlignes med Kildeparken i Aalborg eller Hyde Park i London. Jeg har fuld forståelse for, at Jammerbugt Kommune ikke kan indgå i en aftale med nuværende ejer om at investere 470.000,- kr. i renovering af området, og ej heller kan forpligte sig til at vedligeholde området for 80.000,- kr. årligt. - Sådan mener jeg ikke skattekronerne skal forvaltes i en tid, hvor de fleste går ind for skattestop og frihed til at være sin egen lykkes smed. Jeg vil dog opfordre borgerne i Nørhalne til at gøre en indsats for fortsat at skabe mulighed for at bevare området, så borgerne ikke oplever det kæmpetab for byen, som borgerforeningens formand skriver om i dag. Hun har jo fuldstændig ret. Det vil ramme alle, både skoleelever, børnehavebørn og ældre i Nørhalne. Jeg foreslår, at Borgerforeningen sætter "Bentzens Sø" på dagsordenen på førstkommende møde og inviterer de lokale politikere med. Så må vi se, om vi i fællesskab kan finde en løsning til fordel for Nørhalne. Det er vi alle interesseret i. - Jeg deltager meget gerne. Af Inge Pedersen, kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt Kommune (S), Bøgevej 6, Nørhalne