EMNER

Privat aktieselskab

Folketinget vedtog i juni 2002, at et aktieselskab - med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2002 - overtog "den af den selvstændige offentlige virksomhed Post Danmark hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver". Aktiekapitalens størrelse var 500 mio. kr., og trafikminister blev bemyndiget til at sælge op til 25 procent af aktierne. For omdannelsen til et privat aktieselskab stemte Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, konservative samt Kristeligt Folkeparti. Imod stemte SF, radikale og Enhedslisten.