EMNER

Privat baneoverkørsel lukker

Tre meter bred kartoffeloptager skal nu køre gennem hyggelig bymidte

HULSIG:Gårdejer Frede Gaardlund, Hulsig, melder sig nu også i koret af kritikere af lukning af mange baneoverskørsler på Nordjyske Jernbaners strækning. Hans egen private overkørsel ved indkørslen til gårdspladsen og overkørslen lidt nord for gården, ved Tornbakkevej, skal lukkes. Han forudser, at hans arbejdsforhold og økonomi nu bliver så ringe, at han kan blive tvunget til at stoppe kartoffelproduktionen fra Gaardlund. - Mine kartoffelmarker ligger lige over for gården, på den anden side af banen og Tranevej. I fremtiden skal jeg køre med den tre meter brede kartoffeloptager 1,5 kilometer sydpå ad den smalle Tranevej, krydse banen ved en ny overkørsel i nærheden af kirken og derefter køre nordpå ad Hulsigvej, ind gennem bymidten, forklarer Frede Gaardlund. I følge Frede Gaardlund er det en tur, han skal køre 4-500 gange i perioden maj-september, hvor der er mange gæster i Hulsig. Han frygter, at denne transport bliver til gene for de mange cyklister. Hans transport forlænges med tre kilometer, og vejen bliver svinet til med jord. - Jeg synes, at Nordjyske Jernbaner fuldstændig ødelægger infrastrukturen omkring Hulsig. Ligesom alle andre trafikanter må tage hensyn, synes jeg at togene kunne sætte farten ned i byerne. Det ville øge sikkerheden, mener Frede Gaardlund. Det er Vejdirektoratet, der står for sikkerheden omkring baneoverkørslerne på privatbanerne. Ingeniør Carl Dixen Pedersen i Vejdirektoratet forklarer: - Det er en ekspropriationskommission, der afgør skæbnen for den private overkørsel. Frede Gaardlund må redegøre for problemerne over for kommissionen, når den kommer på besigtigelse, formentlig i begyndelsen af 2004. - Alternativet til at lukke overkørslen er, at den skal sikres med signal, og det er en udgift på over 1 million kroner, som kommissionen næppe vil pålægge Nordjyske Jernbaner, siger Carl Dixen Pedersen. På kommunens tekniske forvaltning, siger ingeniør Lars Lynderup, at man støtter Frede Gaardlund så godt man kan, men at kommunen reelt ikke har meget at skulle have sagt i sådan en sag. - Meningen med hele trafiksaneringsplanen for Hulsig har blandt andet været at fredeliggøre bymidten med et slags "smukkere vej" projekt. Det harmonerer selvfølgelig ikke med landbrugskørsel, erkender Lars Lynderup.