Børnepasning

Privat dagpleje er fleksibel

} Muligheden for at forældre kan vælge at få deres børn passet hos en privat dagplejer, giver forældrene større indflydelse på børnepasningen. Den giver også forældre med skæve arbejdstider bedre muligheder for at få børnene passet udenfor normal åbningstid. I Aalestrup er ordningen blevet godt modtaget, og der er nu syv dagplejere, der er godkendt, heraf bor den ene i Aars. Ordningen er åben for alle børn i alderen fra 24 uger til fem år, og den private dagplejer skal godkendes af kommunen, inden der kan gives tilskud. Det sker efter de samme kriterier som for en kommunal dagplejer. Det vil sige, at man ser på om det pågældende hjem har de fysiske rammer med plads og rum til leg og udfoldelser både ude og inde som er nødvendige. Der kræves naturligvis også en god hygiejnisk standard, ligesom der skal tages højde for sikkerhedsforhold omkring børnene. Den person, der skal godkendes som dagplejer, skal udvise forståelse for børns behov og være opmærksom på børnenes trivsel og udvikling. Det sikres ved en samtale med vedkommende, der også skal være villig til at samarbejde med den dagplejepædagog, der udfører det løbende tilsyn. Der er ikke tal på hvor mange børn, der bliver passet med kommunal støtte.