Børnepasning

Privat dagplejers egen opgave at få kunder

Regler giver også mulighed for anden fleksibilitet i privat pleje

AALBORG:Der ér tale om to forskellige pasningstilbud. Men de forskellige regler for henholdsvis de private og de offentlige dagplejere er ikke et onde for de private dagplejere. Det mener Petrine Holm, formand for Foreningen for De Private Dagplejere, som dækker den nordjyske region. Baggrunden er rådmand Mai-Britt Iversens (S) udtalelse i NORDJYSKE onsdag, hvor hun afviste, at den kommunale pladsanvisning bør henvise til en konkret privat dagplejer, hvis der i et område mangler kommunale pladser. Rådmanden oplyste, at der stilles andre krav til en kommunal dagplejer end til en privat. Og selv om den enkelte private dagplejer fint kan være både dygtig og kompetent, mener rådmanden, at der er tale om to forskellige produkter, og den private er et dårligere produkt end den kommunale dagpleje. Mai-Britt Iversen henviste til, at den private dagplejer selv bestemmer åbningstider og derfor kan have kortere åbningstider end den kommunale plads. Den private må hele tiden passe fem børn ad gangen og ikke udelukkende i korte overgangsperioder, som i den kommunale pleje. Og den offentlige ordning indebærer også efteruddannelse og pædagogisk tilsyn hos dagplejerne. På den anden side Petrine Holm anerkender, at reglerne stiller højere krav til den kommunale dagplejer. Men det er kun den ene side af sagen, da reglerne for den private ordning blot er et udtryk for laveste niveau, og det forhindrer jo ikke den private dagplejer i at komme med et tilbud på et højere niveau, og samtidig har de private mulighed for at putte mere fleksibilitet ind i deres tilbud. - For eksempel er der mange private dagplejere, som har en længere åbningstid end den kommunale. Vi arrangerer og betaler selv for efteruddannelse, som finder sted i vores fritid. Rigtig mange private dagplejere går også i legestue. Vi har anmeldt tilsyn to gange årligt, og i nogle områder er der gæstedagpleje. - Forældrene kan shoppe rundt og besøge lige så mange private dagplejere, som de vil, og så vælge det tilbud, der passer lige dem. Vores ordning kan tilbyde en fleksibilitet på en anden måde. Det kan også betyde, at vi har et bedre tilbud til den enkelte forældre, siger Petrine Holm. - Her er tale om to forskellige tilbud til to forskellige målgrupper, siger hun. Petrine Holm har forståelse for, at forældre kan være frustrerede over, at kommunen ikke henviser til en konkret privat plads, når der mangler ledige kommunale i et område. - Men sådan er ordningen nu en gang strikket sammen. Som privat dagplejer skal jeg selv skaffe kontakt til kunderne, og vi har et godt samarbejde med Aalborg Kommune, som er langt fremme i skoen på dette område i erkendelse af, at de har brug for os, og vi har brug for dem. For eksempel henviser Aalborg Kommunes hjemmeside til vores hjemmeside, siger hun.