Børnepasning

Privat dagplejes vilkår må ikke forringes

PRIVAT PASNING - Nedsatte projekt- og delprojektgrupper fra Brønderslev og Dronninglund kommune har gennem det sidste års tid kigget på lighed og forskelligheder indenfor serviceområderne og kommet med forslag til en fremtidig harmonisering på områderne. – Forslag som Sammenlægningsudvalget i den kommende tid skal stilling til. Dette gælder også indenfor pasningsområdet – herunder også den private pasning på småbørnsområdet. I Brønderslev kommune er der indenfor den private dagpleje godkendt pasning med op til 5 børn, medens der i Dronninglund er godkendt pasning med op til 4 børn. – Her foreslår delprojektgruppen, som anført i Nordjyske, søndag, d. 20. aug., at private dagplejere fremover kun må passe 4 børn hver. Når Sammenlægningsudvalget skal træffe beslutning herom, skal vi huske på, at det er forældrene, der er dagplejernes arbejdsgivere, og at forældrene selv har truffet valget om en privat pasning. Når vi i dag i Brønderslev kommune har 14 private dagplejere, må det selvfølgelig være fordi, der er et behov og ønske om dette pasningstilbud. Som byråd, er det selvfølgelig vores pligt at påsé, at de pasningstilbud, hvortil der ydes kommunalt tilskud, også er pædagogiske forsvarlige, og at børnene trivsel er i højsædet. Men det har vi to instanser til at kontrollere. – Nemlig ved de anmeldte/uanmeldte besøg fra kommunen og ikke mindst ved forældrenes daglige besøg i hjemmene, som jo ikke vil anvende tilbuddet, hvis ikke de mener, pasningen giver deres børn en tryg hverdag. Så når kommunalreformen træder i kraft d. 1. januar 2007, skal småbørnsforældrene i den nye Brønderslev-Dronninglund kommune stadig have mulighed for at benytte sig af frit-valgsordningen, altså både et kommunalt og privat pasning tilbud. – Derfor skal ordningen heller ikke forringes for de private dagplejere.