Privat grund planlagt til offentligt område

Lodsejer blev ikke kontaktet før Hals Kommune fremlagde helhedsplanen på borgermødet

HALS:Helhedsplanen for det nye boligområde i den nordlige del af Hals kommer på mange måder til at skære dybt hos lodsejerne. Èn af dem, der er kommet i klemme, er Kjeld Bodum, Rosenvænget, der for 13 år siden sammen med sin hustru, Hanne, købte en brandtomt på en naturgrund med bakker, skove og en bæk, "Skiveren", for at tilbringe den tredje alder i et naturskønt område. Tæt på byen og alligevel midt i naturen. "Møllebakken" hedder stedet, og mange timer er gået med bare at sidde og kikke og småfilosofere på bakkeskrænten. Det tre tdl. grønne område indgår i det netop fremlagte forslag til helhedsplan, som det grønne areal mellem to boligområder, og ændrer derfor status fra landzone til byzone. Dette betyder, at ejendomsværdien stiger og dermed også beskatningen. Kjeld Bodum mister også sin jagtret, da loven siger, at der ikke må drives jagt i byzoneområder. Endvidere mister Kjeld Bodum freden og stilheden, idet de nye beboere naturligvis skal have lov til at bruge det grønne område, med mindre der opsættes et hegn. Men det er Kjeld Bodum ikke interesseret i, da han selv går ind for åbne arealer. Området må heller ikke bebygges, så Kjeld Bodum vil gerne have et svar på, hvordan ejerforholdene for de tre tdl. land bliver. - Det kan da ikke være rigtigt, at det er os lodsejere, som både skal levere og financiere de offentlige grønne arealer. Jeg er egentlig ikke intereseret i at sælge, men vil heller ikke have folk rendende, siger han med et langt blik hen over bakken ned til "Skiveren". I både plan 1 og 2 er det tanken, at det grønne område har karakter af et rekreativt område, med borde, bænke og en lille sø. På den anden side af "Skiveren" ligger minkfarmene. Det er dette område, hvor der er planlagt boliger i tæt/lav bebyggelse samt parcelhusgrunde. Fra 60 til 83. (Helhedsplanen opererer med 500 til 800 boliger.) - Og vi må nok regne med, at dette område bygges først, og indenfor 2 til 3 år, når de sidste grunde på Jacob Severins Vej er solgt, konkluderer Kjeld Bodum. Det var derfor en tydeligt overrasket Kjeld Bodum, der på borgermødet tog ordet under debatten, da de store tanker om "Hals Nordby" blev præsenteret. Bortset fra to små tegninger i NORDJYSKE som optakt til borgermødet, var de berørte lodsejere ikke blevet informeret, end sige kontaktet af Hals Kommune. Men det stopper ikke her. For Kjeld Bodum har også en mark. Den ligger til den anden side bag Fiskeriforeningens skov og støder op til Metalsmelteriet. Her skal han også afgive jord, hvis Metalsmelteriet efter plan 2 bliver liggende og derfor skal have en beskyttelsesradius på 200 meter. Hvem skal betale? Kjeld Bodum har ligesom de andre berørte lodsejere nu kun frist indtil 31. januar for at komme med kommentarer til den fremlagte plan, og han har allerede en idé om, hvad denne "bræmme" rundt om Metalsmelteriet kan bruges til. - Man kunne jo skabe nogle skovparceller, hvor husene op til den grønne bræmme hver får et stykke skov, forklarer Kjeld Bodum. Selve idéen med at bevarer naturværdierne og grønne områder for borgerne synes Kjeld Bodum er god. - Men det kan ikke være rimeligt, at det er os, som både skal levere det og samtidig skal betale for det, slår han fast. Såfremt Hals Kommune vil købe de tre tdl. land, er Hanne og Kjeld Bodum ikke uinteresseret i at beholde 2 til 3000 kvm. jord omkring privatboligen.