Lokalpolitik

Privat investor søges til byggeri af Musikkens Hus

Desuden lægges der op til mere åbenhed, og at der kun skal være en bygherre på projektet

Tek­nisk råd­mand Hen­rik Thom­sen (SF) tror på, at der vil være in­te­res­se fra in­ves­to­rer­nes side, når det gæl­der Mu­sik­kens Hus. Foto: Grete Dahl

Tek­nisk råd­mand Hen­rik Thom­sen (SF) tror på, at der vil være in­te­res­se fra in­ves­to­rer­nes side, når det gæl­der Mu­sik­kens Hus. Foto: Grete Dahl

AALBORG:En privat investor med en stor pose penge søges nu til indgå i byggeriet af Musikkens Hus. I går fremlagde politikerne i sammenlægningsudvalgets forretningsudvalg, hvad de kalder en hovedlandevej for etablering af Musikkens Hus. Udover en musikhusdel på 10.000 etagemeter, der i størst mulig udstrækning skal svare til kravene i den første licitation, åbner man nemlig også op for et offentligt/privat partnerskab, der gør det muligt for en privat investor at opføre yderligere 30.000 etagemeter, der bl.a. skal rumme institutionsdelen med i hvert fald musikkonservatoriet. Hvad der ellers skal være, vil den lokalplan, der nu udarbejdes, præcisere. - Det bliver ikke dagligvarebutikker, det bliver ikke detailbutikker, men andre ting, der kunne have relevans i et område, det kunne være et hotel, siger teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF), der også er formand for styregruppen i Musikkens Hus. Han nævner også, at det kan blive alt inden for liberalt erhverv. I øjeblikket er der ikke en investor klar. - Nej, det er der ikke. nu har vi holdt to licitationer, som lå et pænt stykke over det, der var afsat, nu går vi i gang på en ny måde med en hovedlandevej, og så tror jeg på, at der vil komme en interesse fra investorernes side om at være med på det hold, der skal bygge Musikkens Hus og de tilhørende byggerier, siger Henrik Thomsen, der tilføjer, at musikhusområdet er blevet lidt større i og med, at den oprindelige bufferzone ikke længere eksisterer, fordi korn- og foderstoffirmaerne lukker ned. Politikerne er enige om, at der skal bygges et musikhus, og lægger op til, at der fremover kun skal være én bygherre, nemlig fonden, som man opfordrer til at trække i arbejdstøjet igen. Men det betyder ikke, at staten er ude af projektet. - Det, der lægges op til, er at der i fremtiden er én bygherre. Det er ikke det samme som, at Universitets- og Bygningsstyrelsen som repræsentant for staten er ude af det, men det er ikke afgørende, hvem der bygger, Universitets- og Bygningsstyrelsen lejer sig også ind. Henrik Thomsen kan ikke svare på, hvornår Musikkens Hus kan stå klart. - Jamen, det som vi skal holde øje med, det er hvordan situationen på byggemarkedet udvikler sig, og hvordan konjunkturerne åbenbart bliver ved med at fordyre projekter, siger Henrik Thomsen, der tror, at der ligger noget mere konkret i første kvartal næste år. Ingen pengesnak Tidligere har politikerne i byråd og sammenlægningsudvalg tilkendegivet, at det man ville arbejde henimod var et projekt til 350 mio. kroner, men i går blev der ikke snakket økonomi. - Det ville være tågesnak at tale om tal nu. Vi ved jo ikke, hvor vi står, siger medlem af forretningsudvalget Vibeke Gamst (K). Henrik Thomsen vil heller ikke sætte beløb på. - I første omgang skal vi have formuleret kravene til et nyt Musikkens Hus i forhold til de interessenter, der fortsat er med i forhold til den kvalitet, som vi også skal have på det arkitektoniske plan. Når det er sket, så vil tingene blive bragt i licitation. Åbenhed Forretningsudvalget lægger vægt på, at der bliver åbenhed om det nye projekt. Dermed har udvalget tilsyneladende lyttet til den kritik, der har været om lukkethed i fondsbestyrelsen i forbindelse med det nu kuldsejlede projekt fra Coop Himmelb(l)au. Blandt andet skal fonden hvert kvartal komme med en afrapportering til byrådet om hvordan tingene udvikler sig. Henrik Thomsen mener, at fonden har været så åben, som det var muligt med henvisning til, at der pågår forhandlinger. Aalborg Kommune havde på forhånd varslet en tids- og handlingsplan, men det er småt med konkrete udspil i den meddelelse, som sammenlægningsudvalgets forretningsudvalg sendte ud efter mødet i går. - En tids- og handlingsplan er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der skal være præcise datoer. Vi har arbejdet under pres for at kunne aflevere en opfordring til fondsbestyrelsen, og i virkeligheden er det ikke Aalborg Byråd, der skal lave en tids- og handlingsplan. Det er fonden, og den trækker i arbejdstøjet i midten af december, siger Henrik Thomsen. Sammenlægningsudvalget ser på sagen 4. december.

Forsiden