Privat motorvej

Bare rolig. Det bliver ikke som med CarPark. Altså det private selskab, der driver adskillige parkeringspladser og uddeler bøder med samme hast som salige Kim Schumacher kunne snakke. Men det er ganske vist, at den planlagte motorvej til Sønderborg, bliver den første af sin art, der delvis skal betales og drives af private. Bag aftalen herom står Transport- og energiminister Flemming Hansen (C) og amtsborgmester for Sønderjyllands Amt, Carl Holst (V). Mens det normalt er staten, der anlægger motorveje, så gennemføres dette byggeri som et såkaldt OPP-projekt (offentligt-privat partnerskab). Resultatet bliver, at en privat entreprenør får ansvaret for at anlægge vejen - og ikke kun at udføre det fysiske entreprenørarbejde. Men det er ikke slut der. Den entreprenør, der vinder licitationen, skal derudover drive vejen i en årrække, hvilket blandt andet omfatter den løbende vedligeholdelse. Selv om den nye 23 kilometer lange motorvej, der i parentes bemærket kommer til at koste omkring 990 millioner drives af private, bliver der ikke tale om en betalingsvej i gængs forstand. Såvel betalingen for anlæg og drift kommer fra statskassen.