Retspleje

Privat parkeringsplads

?Jeg har problemer med et firma, der påstår, at jeg skal betale 510 kr. for at have holdt på en privat parkeringsplads. Skal de ikke bevise, at jeg har holdt ulovligt, for at jeg kan blive dømt til at betale? !En række private firmaer påtager sig parkeringskontrol og opkræver "afgifter", der juridisk set er leje for benyttelse af private arealer. Sådanne "afgifter" henhører under de almindelige domstole. Såfremt De ikke betaler, kan firmaet således udtage stævning mod Dem. Under sagen vil firmaet skulle bevise, at De har accepteret at skulle betale leje for Deres benyttelse. Accept skal i givet fald være sket ved, at De har parkeret på det private areal, selv om det tydeligt ved opslag var klart, at det ville medføre betaling. Såfremt De møder og protesterer mod kravet, vil retten skulle tage stilling til, om De ved Deres handlemåde har accepteret at betale leje, og om lejen er af en rimelig størrelse. Firmaet skal således bevise, at De ikke kunne overse skiltet, og at De har parkeret på arealet. Det er formentlig ikke tilstrækkeligt, at Deres bil var parkeret på stedet. Det skal efter vores opfattelse være Dem personligt, der har parkeret bilen for, at De kan dømmes til betaling. Det har i de forløbne måneder været drøftet, om ejeren kan blive dømt til at betale til parkeringsfirmaet, såfremt ejeren ikke vil oplyse, hvem han havde udlånt bilen til. Efter Færdselsloven er en bilejer forpligtet til at oplyse, hvem han har udlånt bilen til. I sager om hastighed har det således ført til en bøde for ikke at oplyse lånerens identitet (denne bøde vil ofte være lavere, end fartbøden ville have været). Men i sagerne med parkeringsfirmaerne gælder Færdselsloven netop ikke – kravet støttes jo på en leje-betragtning. En opmærksom læser har tilsendt os en byretsdom, hvor en bilejer er blevet dømt til at betale til et parkeringsfirma i en sag, hvor bilejeren ikke ville oplyse, hvem der disponerede over bilen på parkeringstidspunktet. I dommen er det fundet, at det kommer bilejeren til skade, at han ikke vil medvirke til opklaringen af, hvem der parkerede bilen. Der var i den pågældende sag ikke tvivl om, at bilen havde været parkeret uberettiget. Konklusionen er herefter, at parkeringsfirmaet kan få medhold, selv om bilejeren ikke erkender at have parkeret, når bilejeren ikke vil give de fornødne oplysninger i retten.