EMNER

Private bygger på livet løs

Effektivisering hindrer kø på forvaltning

AALBORG:Den rekordlave rente samt de friværdier, de stigende ejendomspriser giver, er formentlig årsag til, at private som aldrig før har lyst til at forbedre deres boliger. Der bliver f.eks. skiftet køkkener ud, ændret badeværelser og bygget udestuer, hvis det ikke lige er bilen, der bliver forkælet med en carport. Kommunens tekniske forvaltning behandlede i årets første fem måneder en del flere byggesager vedrørende private end i samme periode sidste år, og afdelingsleder Poul Erik Trolle forudser, at det formentlig fortsætter også i den sidste halvdel af 2003. Derimod har teknisk forvaltning oplevet en vis stagnation vedrørende store projekter som f.eks. kontorbyggerier. Samtidig har der de seneste år også været en række sager med godkendelse af større fabriksbyggerier, og behandling af den type sager har krævet en del af forvaltningens ressourcer. Arbejder hurtigere - En stor sag tæller jo blot som et enkelt nummer i statistikken, selv om den måske har krævet en del ressourcer. Men selv om vi har flere sager fra private end tidligere, så er sagsbehandlingen ikke længere end tidligere. Vi får ikke tilført ekstra personale, og derfor må det pres, som det øgede antal sager giver, klares ved omlægninger. Jeg er lige ved at sige, at sagerne bliver behandlet hurtigere end sidste år. Men vi arbejder stadig på at få den tid, som den enkelte sag tager, bragt længere ned, siger Poul Erik Trolle. En privat byggesag uden problemer tager som regel to-tre uger. Men i de tilfælde, hvor materialet ikke er tilstrækkeligt, og hvis kommunen må bede om yderligere oplysninger, ryger der let længere tid på. I de tilfælde, hvor en sag om privat byggeri er ude til nabohøring, og der kommer indsigelser, så går projektet til behandling i byrådets tekniske udvalg. I årets første fem måneder behandlede teknisk forvaltning næsten 1700 sager vedrørende privates byggeri. Det er et par hundrede mere end i samme periode sidste år. Kun i april var der færre sager end i 2002. Det fald har Poul Erik Trolle ikke nogen umiddelbar forklaring på, og det bliver mere end opvejet af af den vækst, der er sket i den øvrige del af i år.