Børnepasning

Private dagplejere frygter forskelsbehandling

En kommunal arbejdsgruppe foreslår, at de private dagplejere kun må passe fire børn hver

De private dagplejere kan i dag passe op til fem børn hver - en arbejdsgruppe foreslår, at antallet af børn hos private dagplejere kun skal være fire. Billedet her er fra et bondegårdsbesøg på Lille Nejst. Arkivfoto

De private dagplejere kan i dag passe op til fem børn hver - en arbejdsgruppe foreslår, at antallet af børn hos private dagplejere kun skal være fire. Billedet her er fra et bondegårdsbesøg på Lille Nejst. Arkivfoto

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:De private dagplejere i Brønderslev Kommune frygter, at kommunesammenlægningen kan betyde, at de fremover kun må passe fire børn hver. I dag er tallet fem. - Igennem alle årene er der blevet passet op til fem børn. Forældrene, som er de bedste garanter for tilsyn i dagplejen har ikke ytret ønske om, at de vil det anderledes. De har truffet et meget personligt og velovervejet valg, siger Gitte Kollerup Jensen, der er talsmand for de private dagplejere. Antallet af private dagplejere i Brønderslev Kommune er igennem de seneste seks år steget støt, så der er i dag er 14 i kommunen. - Stadig flere forældre i kommunen har modtaget frit-valgordningen som en kærkommen mulighed for i god tid at kunne vælge hos hvem deres børn skal passes, når orloven udløber og de skal på arbejde igen, tilføjer Gitte Kollerup Jensen. Og de private dagplejere mener også, at muligheden skal være der efter nytår, når Brønderslev og Dronninglund kommuner bliver til én. ”Alligevel er der fra en del-projektgruppe stillet forslag til kommende retningslinjer og regler for de private dagplejere, som gør, at vi ikke skal regne med samme økonomiske og pædagogiske muligheder for privat pleje i fremtiden.”, skriver dagplejerne i et bred der blandt andet er sendt til politikerne i det sammenlægningsudvalget. Og forslaget med maks fire børn, får de private passere op af stolen. De gør i brevet opmærksom på, at Serviceloven giver kommunen mulighed for at godkende dagpleje med op til fem børn i kommunal såvel som privat pleje. ”Dette antal børn er stadig aktuelt for en kommunalt ansat dagplejer efter årsskiftet, men ikke for private.”, skriver dagplejerne. De gør opmærksom på, at private dagplejer ikke skal have plads til at modtage gæstebørn fra andre dagplejere, der har ferier eller er ramt af sygdom. ”Antallet af børn overstiger aldrig de fem. Det vil sige, at børn, forældre og dagplejere forskånes for at skulle forholde sig til nye plejere, børn og rammer, hvilket i sig selv kan være belastende og stressende i en i forvejen for mange presset dagligdag.”, hedder det i brevet fra de private dagplejere med klar adresse til den kommunale pasning. - Rent pædagogisk ser vi det som et plus for langt størstedelene af børn, at have flere børn at forholde sig til i en tryg og udviklende hverdag, siger Gitte Kollerup Jensen. De private dagplejer mener ikke, at del-projektgruppen tydeliggør, om det er en pædagogisk, økonomisk, personlig eller helt anden synsvinkel, der ligger til grund for forslaget. De private dagplejere kalder det for forskelsbehandling, og peger på, at det vil få stor betydning for de private dagplejeres indhold og økonomiske eksistensgrundlag. De påpeger i brevet til politikerne, at de selv skal stå for indkøb af højstole, legetøj m.m. Og selv skal finansiere løn, forsikringer, sygepenge og pension. ”Vi vil gerne på det kraftigste henstille til sammenlægningsudvalget at se bort fra del-projektgruppens forslag og ikke fratage kommunens småbørnsforældre muligheden for at benytte sig af frit-valgordningen i vores kommende storkommune, hvilket kan blive konsekvensen af forslaget.” ”Hvorfor denne forringelse af et velfungerende privat initiativ, den private dagpleje - som tilmed sparer kommunen for rigtig mange penge.”, spørger de private dagplejere afslutningsvis.

Breaking
Politi undersøger mistænkeligt dødsfald - en anholdt
Luk