Børnepasning

Private dagplejere i samarbejde

De i alt 25 private dagplejere i storkommunen har lavet et sam- arbejde med fælles hjemmeside og faglige foredrag

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Man­ge af de pri­va­te dag­ple­je­re har dyr, som bør­ne­ne er sam­men med, for her gæl­der reg­ler­ne om, at børn og dyr skal hol­des ad­skilt, ikke.

BRØNDERSLEV:De private dagplejere i den gamle Dronninglund Kommune har i et par år arbejdet sammen om en række ting ¿ blandt andet fælles legestue, julearrangementer, fastelavn og udflugter. De er efterhånden nået op på i alt 12 private dagplejere. Nu er også de i alt 13 private dagplejere i den gamle Brønderslev Kommune kommet med i samarbejdet på det overordnede plan. Alle dagplejerne har fået en fælles hjemmeside, og dagplejerne mødes en gang om året for at snakke om, hvordan den private dagpleje skal være, og på næste møde skal der også være et fælles foredrag om småbørnstrivsel. - Vi gør det for at få netværket i orden og for bedre overordnet at kunne sige, hvordan privat dagpleje skal være. Vi er godt nok meget forskellige, men vi er i samme kommune nu, og det ville være underligt, hvis vi skulle have hver sin hjemmeside. Vi vil gerne stå mere samlet, siger Christina Aabenhus, der er dagplejer og kontaktperson for de private dagplejere i Dronninglund. Hun fortæller, at de private dagplejere nogle gange kæmper med fordomme om, at de skulle være sorte. - Vi har fået mange kommentarer på, om vi så er sorte, eller om vi godt nok er legale. Vi er bestemt ikke sorte. Vi er godkendte ligesom de offentlige dagplejer, og dagplejepædagogerne fører også tilsyn med os, understreger Christina Aabenhus. Børn og dyr er sammen Hun peger på, at de private kan tilbyde nogle andre ting end de offentlige. For eksempel må børn og dyr ikke være sammen i de offentlige dagplejer, men det må de godt hos de private. - Vi bor på landet mange af os. Mange af mine forældre har valgt mig pga. dyrene. Det bestemmer vi private selv, for hvis forældrene ikke vil have dyr, så vælger de bare en anden. Vi skal selv ud og finde vores børn, de bliver ikke henvist til os, forklarer Christina Aabenhus. De private dagplejere er selvstændige og det mener hun giver mere ro i hverdagen. - Der er ingen krav om, at vi skal i legestue, være med i projekter eller besøge børnehaven. Har vi lyst, så gør vi det. Men det er ikke noget, vi behøver. Når vi får et nyt barn, så bliver vi hjemme i cirka en måned indtil barnet har vænnet sig til at være her. Christina Aabenhus fremhæver også, at de private selv kan sige ja og nej til børn og dermed sammensætte aldersspredningen optimalt, så der ikke bliver f.eks. et stort barn og tre små babyer. Desuden tilbyder de private også udvidede åbningstider, hvis forældrene har behov for det. Det kan f.eks. være forældre, der arbejder i butik og først kan hente barnet klokken 18. - De er ok, når forældrene har behov for det. Børnene må være her i op til 48 timer om ugen. Men efter halv fem indgår de i vores almindelige dagligdag, så tager de med, hvis vi f.eks. skal til fodbold, fortæller Christina Aabenhus, der oplever, at forældrene kun bruger den mulighed, når der virkelig er brug for det ¿ for det meste finder de ud af noget selv. De private dagplejere i Dronninglund arbejder desuden sammen ved at være gæsteplejere for hinanden ved ferie og sygdom.