EMNER

Private hjem med unge piger får tilsyn

Socialministeriet kræver tilsyn med hjem, der har ansat en ung pige

AALBORG:Hvis du har en ung pige i huset, skal du være indstillet på, at Aalborg Kommune undersøger, om forholdene er i orden. Det er konsekvensen af, at Aalborg Kommune nu må indføre et tilsyn med de hjem, der har ansat en ung pige under den såkaldte Ung Pige-ordning. I gennemsnit er der 80 unge piger ansat i private hjem, som får kommunalt tilskud. Kommunen har ikke tidligere foretaget den slags tilsyn, men har nøjedes med at indhente straffeattest, børneattest og sociale oplysninger. Men Socialministeriet kræver, at kommunerne holder bedre øje med de forhold, som de unge piger har i hjemmene, og så må Aalborg følge trop. Hidtil har socialforvaltningen tolket reglerne anderledes end ministeriet, men børne- og familieafdelingen har fået præciseret, at tilsynene skal gennemføres, forklarer Jesper Jensen fra afdelingen. Det betyder, at en pædagog fra kommunen fremover skal holde et møde med den unge pige og forældrene i forbindelse med ansættelsen. Mødet skal blandt andet sikre, at det kommunale tilskud rent faktisk anvendes til børnepasning, at der ikke er tale om proformaaftaler, og at de fysiske rammer, sikkerhed og hygiejne er i orden. Derudover skal der tales om de pædagogiske forhold og om forældre og den unge pige er enige om de forventninger, som de to parter har til børnepasningen. Efter seks måneder kommer en pædagog på uanmeldt besøg for at tjekke, at forholdene er i orden. Socialudvalget behandler sagen på førstkommende møde.