Private klinikker tager trykket

Praktiserende kirurger og øjenlæger uundværlige for Nordjyllands Amt

NORDJYLLAND:Alt har en pris. Også operationer. Det har Nordjyllands Amts sundhedsforvaltning og politikerne måttet sande. For eksempel koster en kikkertoperation i knæet 7.400 kroner på den privatejede Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland i Hobro. Alligevel er formanden for sundhedsudvalget i Nordjyllands Amt, Karl Bornhøft (SF), ganske godt tilfreds med de aftaler, som amtet har indgået med speciallæger og privatejede klinikker i landsdelen. - Alternativet ville være, at patienterne kunne vælge blive behandlet på et privathospital eller et sygehus i et andet amt. Med de aftaler, vi har indgået, sikrer vi dels at patienterne kommer til i den rigtige rækkefølge. Dels at vi holder behandlingerne inden for amtets grænser, og så oven i købet til en pris, der er fornuftig for begge parter. Jeg kan godt lide den form, når nu vi ikke uden hjælp er i stand til at leve op til regeringens ventelistegaranti, siger han. Udover den ortopædkirurgiske klinik i Hobro har Nordjyllands Amt aftaler med en ortopædkirurgisk speciallæge i Nørresundby samt tre øjenlæger om operation for grå stær. De private klinikker tager så at sige trykket af amtets ventelister. Med aftalerne er amtet i stand til hele tiden at skrue op eller ned for ventilen. - Ventelisterne ville ganske givet være noget længere og vokse, hvis ikke vi havde disse aftaler. Eksempelvis er der to ortopædkirurgiske speciallæger på orlov i vores system, og de stillinger kan vi ikke sådan uden videre få besat med vikarer. Så er det godt at kunne trække på privatklinikker til at klare en del af operationerne, siger Svend Erik Østgaard, chef for ortopædkirurgien i Nordjyllands Amt. Det er dog stadig under 10 procent af de ortopædkirurgiske operationer i amtet, som udføres af de privatklinikker, der er aftale med. Tillige er der tale om mindre operationer. Større indgreb som udskiftning af knæ- og hofteled samt komplicerede operationer udføres stadig alle på amtets egne sygehuse. Men Karl Bornhøft, som fra 1. januar helliger sig kommunal politik i den nye Hjørring Kommune, tror at der i de nye regioner vil blive mere samarbejde mellem offentlige sygehuse og private klinikker. - Naturligvis ville det være rarest, hvis det offentlige sygehussystem selv kunne overkomme opgaverne. Men i nogle tilfælde kan det måske ikke lade sig gøre, og så er det praktisk at udvide kapaciteten ved samarbejde med private klinikker. Det vigtigste er, at patienterne ikke mærker nogen forskel på, om de bliver behandlet det ene eller det andet sted, siger han.