Energiselskaber

Private kunder svigter det frie elmarked

Lille besparelse og frygt for strømafbrydelser holder kunderne væk

NORDJYLLAND:Interessen for at handle på det frie elmarked er forsvindende lille blandt private husstande. Hos Himmerlands Elforsyning, HEF, kunne 146.000 familier 1. januar skifte leverandør, men andelen, der har udnyttet muligheden, skal tælles i promiller. - Præcist hvor mange, der er gået til og fra os, holder vi for os selv, men jeg kan oplyse, at det drejer sig om nogle få hundrede. Og det er en del under det antal, vi forventede på forhånd, siger afdelingschef i HEF, Frederik Thidemann. Han peger på den beskedne besparelse, der er at hente ved at skifte leverandør, som den væsentligste forklaring på den manglende interesse: - Men jeg tror ikke på, at det er den eneste. De markedsundersøgelser, vi har fået foretaget, viser, at mange er bekymrede for, hvad det kan føre med sig at skifte selskab, f.eks. forsyningssvigt. Det er mit gæt, at mange overfører deres erfaringer fra telesektoren, hvor et skift fra et mobiltelefonselskab til et andet kan føre med sig, at telefonen ikke har virket et døgns tid eller to. Det har måske fået nogle til at tro, at de kunne risikere at stå uden strøm, siger Frederik Thidemann, der tilføjer, at strømafbrydelsen i Nordjylland, der for nylig satte alt ud af drift, formentlig har bidraget til den frygt. - Som i øvrigt er helt ubegrundet. Modsat mobiltelefoner er der overhovedet ikke forbundet noget teknisk med at skifte elleverandør. Det er udelukkende noget afregningsmæssigt, siger han. Trods den beskedne interesse fra de privates side vil Frederik Thidemann ikke betegne det som en fiasko. - Erfaringerne fra Norge og Sverige har vist, at det tager tid at løbe den slags i gang. Og under alle omstændigheder får forbrugerne gavn af konkurrencen, fordi selskaberne samlet set anstrenger sig for at være konkurrencedygtige, siger han. Heller ikke hos Nordjysk Elhandel kan markedschef Ann Sloth Andersen fortælle om trængsel på markedspladsen fra de private kunders side. - En analyse foretaget af Deloitte og Touche slog i efteråret fast, at der skal en besparelse på mindst 300-500 kr. til for at få folk til at handle. Og hvis der ikke er noget andet inde i billedet, er der kun 50-100 kr. at hente. Så jeg tvivler på, at det frie elmarked bliver det helt store, siger Ann Sloth Andersen, der dog forudser øget interesse for sagen, hvis den såkaldte prioriterede produktion fra vindmøller og decentrale kraftvarmeværker også skal handles på markedsvilkår. Ifølge regeringens plan skal det ske fra 1. januar 2004. - I dag er det jo kun godt halvdelen af elforbruget, der kan flyttes. Hvis hele dit forbrug bliver omfattet af leverandørskiftet, kan det hjælpe med til at sætte hele markedet i gang, siger hun.

Forsiden