EMNER

Private sager og politiske konsekvenser

2005 Familie- og forbrugerminister Henriette Kjær(K) trækker sig som minister efter offentligheden har fået kendskab til hendes problematiske privatøkonomi. 2003 Tidligere trafikminister Jacob Buksti(S) trækker sig som næstformand i regeringens Færdselssikkerhedskommission efter at have modtaget en fartbøde. Han opnåede ikke genvalg ved folketingsvalget 2005. 2002-2003 Finansminister Thor Petersen(V) har rod med sin adressebog, en trampesti og EU støttekroner. Vælger at tilbagebetale støttemidlerne og er fortsat finansminister. 2002 Økonomiminister Bendt Bendtsens(K) søn afsoner en narkodom. Bendt Bendtsen modtager ros for håndteringen af sagen i offentligheden og fortsætter som Erhvervsminister og formand for De Konservative. 1999 Tidligere Forsvarsminister Hans Engell(K) dømmes for spirituskørsel. Han bliver ikke ny formand for Det Konservative Folkeparti, som han ellers ønskede og trækker sig ud af politik i 2000. Han er i dag chefredaktør på Ekstrabladet. 1994 Socialminister Bente Juncker(CD) træder tilbage, efter hun har udtalt sig nedladende om evnesvage. Hun ekskluderes af partiet og bliver hjemmegående husmor. 1993 Justitsminister Pia Gjellerup(S) træder tilbage efter en sag om misbrug af tipsmidler i Solhavegård, hvis bestyrelse hun er formand for. Pia Gjellerup er i dag Socialdemokraternes gruppeformand. 1992 Folketingsmedlem Jimmy Stahr(S) meddeler, at han genopstiller ved næstfølgende valg, efter han er blevet anklaget for butikstyveri. 1984 Trafikminister Arne Melchior(CD) går som trafikminister efter flere tilfælde af uorden i regnskaber over fester og middage. 1978 Undervisningsminister Ritt Bjerregaard(S) må gå efter kritik af dyr hotelovernatning på Hotel Ritz i Paris. Ritt Bjerregaard er i dag kandidat til posten som Københavns overborgmester.