Private skal eje kommunale bygninger

Regeringen vil, at private investorer skal drive offentlige bygninger, men vil ikke slække på kommunens egen styring.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder ser positivt på Offentligt-Privat-Partnerskab (OPP) hvor private investorer bygger, driver og udlejer den bygning, som skolen, døgncentret eller andre institutioner har hjemme i. - Det er vejen frem mod en bedre vedligeholdelse af de bygninger, som kommunerne bruger, mener han. Derfor er Bertel Haarder glad for, at der bliver sat fokus på OPP som en mulighed for kommunerne, når de skal bygge nyt. Stramme økonomiske tøjler Som tidligere fortalt af NORDJYSKE er nordjyske kommuner principielt åbne åbne over for at samarbejde med private investorer i forbindelse med OPP. I samme åndedrag har kommunerne peget på, at kravet om, at de i 10 år skal deponere et beløb svarende til værdien af OPP-projektet, er en stor hæmsko for, at kommunerne kan bruge modellen. Men hvis kommunerne havde sat næsen op efter, at Bertel Haarders positive holdning til OPP ville betyde en mindre skrap styring fra statens side af de kommunale anlægsinvesteringer, så må de tro om igen. - De kommunale deponeringsregler skal overholdes, for de indgår i styringen af den samlede kommunale økonomi, siger han. Samfundsøkonomi De nuværende regler om deponering skal ifølge indenrigs- og sundhedsministeren sikre, at kommunerne ikke omgår lånebegrænsningerne ved i stedet for at investere selv vælger at indgå lejeaftaler, for eksempel i forbindelse med OPP. - Derfor skal kommunerne deponere et beløb svarende til værdien af aftalerne, men det er altså ikke regler, der forhindrer lejeaftaler, hvor det er økonomisk sundt, mener Bertel Haarder. I øvrigt er der mulighed for at søge om dispensation fra reglerne om deponering.