Turisme

Private spærrer stier

Hals Turistforening holder et vågent øje med sommerhusejere

Man kan ikke bare afspærre en offentlig sti, selv om den ligger på privat grund som her ved Gl. Bisnap. Privatfoto

Man kan ikke bare afspærre en offentlig sti, selv om den ligger på privat grund som her ved Gl. Bisnap. Privatfoto

Der er en stigende tendens til, at grundejere afspærrer offentlige stier til gene for mange, både for lokale og for turister. I Hals Turistforening holder man øje med udviklingen, og man opfordrer således borgere til at rette henvendelse, når de støder på afspærrede stier, der tidligere har været offentligt tilgængelige. Man har således et aktuelt tilfælde ud for Gl. Bisnap, hvor stien følger kysten med flot udsigt over havet og strandengene. En sommerhusejer har her afspærret stien på begge sider af sin grund med kvas. Nu blive brugerne nødt til at benytte stejle trapper i begge sider. Cyklister, kørestolsbrugere og forældre med barnevogne, kan helt opgive at færdes på stien. - Den har eksisteret i en menneskealder og er meget benyttet. - Netop mens jeg stod og så på afspærringen, mødte jeg et par løbere, der beklagede sig over forhindringen, siger Ole Madsen, næstformand i turistforeningen. Som reglerne er i naturbeskyttelsesloven kan en grundejer ikke bare nedlægge en sti, uden at der er givet kommunalbestyrelsen skriftlig meddelelse derom. Tidligst fire uger herefter kan stien nedlægges. Naturbeskyttelsesloven sikrer i vid udstrækning offentligheden adgang til vore kyster. Derfor kan man ikke spærre en offentligt tilgængelig sti, selv om den ligger på privat ejendom. Offentligheden vinder hævd på stier i det åbne landskab efter 20 år. Ejerskifte er uden betydning. - Vi mener således, at offentligheden har ret til adgang til stien i Gl. Bisnap, siger Ole Madsen.

Breaking
Ingen afsluttende prøver for 9. og 10. klasser: 15. april åbner institutioner og skoler for 1.-5. klasse
Luk