Privathospitaler har kronede dage

Privathospitalerne lænser som aldrig før de offentlige sygehuse for både personale, patienter og penge.

En ny undersøgelse viser, at der er sket en kraftig opblomstring af privathospitalernes økonomi under regeringens tid. Privat hospitalet Hamlet er f.eks. gået fra et overskud på 1 mio. i 2003 til et overskud på 23,5 mio. kroner og har tredoblet sit personale fra 100 til 300 personer. Mere sort ser det ud for de offentlige sygehuse, hvor både økonomien og kvalificeret arbejdskraft går ned ad bakke. Prisen betales sørgeligt nok fortrinsvis af ikke-forsikrede syge ældre mennesker på de medicinske afdelinger på offentlige sygehuse. Alle eksperter råber konstant op om, at denne udvikling i sundhedsvæsenet øjeblikkeligt bør stoppes – og at udhulingen af de offentlige sygehuse er en direkte konsekvens af regeringens indførsel af det udvidede frie sygehusvalg og behandlingsgarantier, fradragsberettigede sundhedsforsikringer og fuldstændigt forskruede DRG takster, hvor de offentlige sygehuse, på helt uretfærdig vis, skal overføre store summer af penge til de private. Hvor længe skal vi finde os i, at regeringen tvinger de offentlige sygehuse i knæ?! Det er mig fuldstændigt ubegribeligt, at regeringen fortsat nægter at lave om på reglerne – og jeg kan ikke lade være med at spekulere på, hvad det er, regeringen pønser på, når de, stik imod alle eksperternes anbefalinger, tillader, at det offentlige sundhedsvæsen går i forfald. Er planen mon at privatisere det danske sundhedsvæsen og dermed sætte en stopper for den fri og lige adgang så kun de, med den store pengepung og det rigtige job, er sikret den nødvendige hjælp, hvis uheldet skulle være ude? Jeg håber det virkelig ikke – men jeg frygter det. Får SF lov til at bestemme vil dette aldrig nogensinde ske! Vi vil have en ny model, der kan sikre, at det offentlige sundhedsvæsen kan konkurrere på lige fod med det private, og at der laves en universel behandlingsgaranti, der bredt dækker hele behandlingstilbuddet. På samme tid ønsker vi at iværksætte en ny national plan for rekruttering til sundhedsområdet, så man i fremtiden kan skaffe mere personale til det offentlige sundhedsvæsen. SF vil kort sagt kæmpe for at folkepensionisten, den studerende og de fattigste i samfundet har den samme mulighed for en hurtig og ordentlig behandling i sundhedsvæsenet, som de rigeste i samfundet. Der skal være en fri og lige adgang til sundhedsvæsenet.