EMNER

Privatiseringen må stoppes

Privatiseringen af Post Danmark må stoppes. Det er det eneste logiske svar pålukningen af Nordjysk Postcenter i Aalborg. Denne lukning er jo netop et led iden plan, som vil gøre det muligt at sælge Postdanmark til en multinationalprivat virksomhed. Privatiseringen står derfor i modsætning til at sikre etpostvæsen, hvor det er service for den almindelige borger samt hensynet tilmiljøet og beskæftigelsen, som står i centrum. Forudsætningen for at et sådantpostvæsen kan sikres er, at den nuværende udemokratiske selskabskonstrktionafløses af reel demokratisk kontrol med postvæsenet.Enhedslisten vil umiddelbart efter Folketingets åbning i oktober tageinitiativ til en forespørgelsesdebat om postvæsenets fremtid i Danmark. Denegative konsekvenser af privatiseringen bliver tydeligere og tydeligere fleresteder i landet i form af dårligere service og fyringer - samtidig med atbreve og pakker skal transporteres på kryds og tværs af landet for til sidstat ende tæt på det oprindelige afsendelsessted, hvilket fører tilressourcespild og miljøødelæggelse. Derfor må det være muligt at få i hvertfald Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Kristelig Folkeparti til seriøstat overveje om denne privatisering er en god idé.Nødvendigheden af at tage denne debat hurtig understreges af, attrafikministeren nu er begyndt at fremskynde salget af Post Danmark. Vi kanalt for hurtigt komme til at stå i en situation, hvor alle muligheder for atstoppe denne vanvittige udvikling er udtømt.Per Clausen, Folketingskandidat for Enhedslisten,Vendsysselgade 8, Aalborg