Lokalpolitik

Privatiseringen udskydes et par år

Enighed blandt de fire borgmestre om at vente med privatisering, selvom de får mange tilbud

NY HJØRRING:Selvom kommunalreformen lægger op til, det bliver lettere at privatisere, ser dette ikke ud til at ske i Ny Hjørring i det første par år. Spørgsmålet skal i hvert fald skydes, til alle andre ting omkring reformen er på plads, mener de fire borgmestre i kommunerne, der udgør Ny Hjørring. - Jeg tror ikke, der sker noget fra 1. januar 2007. For man skal passe på ikke at starte på hovedet og lave aftaler, som tingene ikke er gearet til, fortæller Hirtshals borgmester Knud Størup (UP). Hjørrings borgmester Bent Brown (S) er imod privatisering i det hele taget. - Jeg ser ikke nogen anledning til at privatisere. Jeg tør ikke love 100 procent, at det ikke sker, men det er noget, man skal være meget varsom med, fortæller han. Dette selvom kommunalreformen ellers lægger op til, private firmaer kan konkurrere i højere grad med det offentlige om opgaverne. Og samtidig har alle borgmestrene fået mange breve fra firmaer, der tilbyder forskellige løsninger. For privatisering Men løsningerne samler støv i skufferne hos borgmestrene. For selvom både borgmestrene for Løkken-Vrå og Sindal er for privatisering, vil de også gerne vente. - Jeg synes nok også lidt, vi skal vente med de mere eksotiske ting, da der er en stor opgave foran os, fortæller Knud Rødbro (UP), der bakkes op af Søren Risager(V). - Jeg lægger tilbudene til side, indtil jeg får brug for dem. For der skal ikke føres noget korstog for privatisering. Det må komme i 2. række, forklarer han Men selvom der er rådhusfred om spørgsmålet det næste par år, er det mere uvist, hvad der skal ske derefter. Til trods for at det ikke er borgmestrene i disse kommuner, men derimod det kommende nye byråd, der træffer afgørelsen, er der alligevel delt stemning blandt borgmestrene. - Kommunen har pligt til at løse opgaven på den bedste og billigste måde, lyder det fra Knud Rødbro. Knud Størup tænker derimod meget på medarbejderne: - Det er vigtigt, vi sikrer os, at vores medarbejdere er sikre i jobbet. De skal ikke være sorteper. Det vil jeg ikke være med til, siger han.