Privatliv på nettet

Såkaldte "Privacy settings" gør det er muligt at bestemme om profilen for eksempel skal være åben for alle eller kun for vennerne.