EMNER

Privatlivets fred

De tre pressefolk er tiltalt for at have overtrådt straffelovens § 264 a og d, der dels drejer sig om uberettiget at have taget billeder i et privat hjem. Og dels at have videregivet billeder "vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden." Strafferammen går op til seks måneders fængsel, men påstanden i den konkrete sag er bøder.