Privatskilt væk igen

Amtet overvejer tavle med orientering om lovregler

EMNER 12. september 2002 08:00

FREDERIKSHAVN: Der er ikke mere noget Privat-skilt på stranden ved Brovig. I de hede augustdage gav badning fra stranden i Bangsbostrand anledning til nogle heftige ordvekslinger mellem badegæster og ejeren af en af strandgrundene, Kelly Langkilde. Familien Langkilde endte med at sætte et skilt op på selve stranden. På skiltet citeredes naturbeskyttelseslovens bestemmelser om forbud mod badning og ophold på private strande. Amtet blev involveret, og landskabsarkitekt Claus Knudsen meddelte Kelly Langkilde, at det ikke er tilladt at skilte på stranden. Men selv om skiltet er væk, er der ikke fri adgang til at bade fra stranden. Claus Knudsen oplyser, at det har været drøftet, om amtet skal opsætte skilte ved stien, der fører til stranden. Han pointerer, at der i givet fald ikke bliver tale om et forbudsskilt, men et diskret placeret opslag med orientering om Naturbeskyttelseslovens regler om færdsel på private strande. Amtet vil imidlertid ikke gøre noget for at håndhæve reglerne. Det er, mener Claus Knudsen, en sag for politiet. Stranden ved Brovig har gennem mange år været benyttet til badning af beboerne, der bor i 3. og 4. række fra kysten, og spørgsmålet om hævd-rettigheder har været rejst i forbindelse med mindst en henvendelse til amtet om tvisten. Claus Knudsen siger, at eventuelle hævd-rettigheder er amtet uvedkommende og må rejses privatretsligt.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...