Turisme

Privatskilte er et nødråb

Motorvejen har hægtet Tornby af - campingpladsejer ønsker bedre skiltning

TORNBY:Tirsdag pillede campingpladsejer Poul Erik Kjær fra Tornby Strand Camping to hjemmelavede skilte ned. Det ene var placeret i rundkørslen ved Horne, det andet ved Kystvejens udmunding i Hovedvejen lige syd for Hirtshals. - Rigtig mange i Tornby føler, at vi er blevet hægtet grundigt af med motorvejens komme. Vi synes, at skiltningen er mildest talt mangelfuld, men vore opfordringer til amtet om en bedre skiltning er pure blevet afvist, siger Poul Erik Kjær. I starten af juni tog han så selv affære. Plantede de to skilte solidt på de efter hans mening strategisk vigtige steder. - Det første sted trafikanterne støder på et skilt med henvisning til en campingplads står nede ved Color Lines terminal. Derfor placerede jeg mit skilt i Horne-rundkørslen, så mine gæster ikke behøver at køre helt til færgen først. Det næste blev plantet heroppe ved Kystvejen, hvor der i forvejen er et officielt skilt, der viser ned til den kommunalt ejede Hirtshals Camping. Campister, der af mig får at vide, at vi ligger nogle kilometer syd for Hirtshals, bliver på den måde ledt det forkerte sted hen, begrunder Poul Erik Kjær opsætningen af sine skilte. Nu er han af Nordjyllands Amt blevet bedt om at fjerne skiltene. Ikke fordi amtet har konstateret, at de var der, men fordi Hirtshals Kommune har klaget over dem. - Det gør jeg så, for jeg vil ikke have en politianmeldelse. Det vigtigste for mig er at skabe lidt røre om den fuldstændigt mangelfulde skiltning på den nye motorvej. Iøvrigt kan jeg oplyse, at mine skilte har virket. Siden 9. juni har vi haft en stigning i besøgstallet på 10 pct. i forhold til samme periode i fjor. - Når det gælder skiltning på motorvejen må jeg henvise til Vejdirektoratet. Her har man i 1996 vedtaget en skilteplan. Iøvrigt skiltes der med en vej til Tornby umiddelbart efter, man kommer af motorvejen ved Bjergby. Men vejen herfra til Tornby egner sig næppe til at blive egentlig frakørselsvej, konstaterer Mogens Richter fra Nordjyllands Amts vejafdeling. - Hvis der bare ved én af frakørslerne ved Hjørring blev skiltet mod Tornby, ville det hjælpe, mener Poul Erik Kjær.