Privatskole i økonomisk uføre

Forældre indkaldt til møde onsdag aften, hvor bestyrelsenvil fremlægge plan for skolens fremtid

Skoleleder Jan Jensen (billedet) og bestyrelsen for Sæby Privatskole må konstatere, at det er svært at få økonomien til at hænge sammen.arkivfoto

Skoleleder Jan Jensen (billedet) og bestyrelsen for Sæby Privatskole må konstatere, at det er svært at få økonomien til at hænge sammen.arkivfoto

SÆBY:”Skolens økonomi har gennem flere perioder balanceret på kanten af det forsvarlige”. Sådan indleder bestyrelsesformand Ole P. Larsen et brev, som er sendt til forældre med børn på Sæby Privatskole. Ifølge brevet er situationen så uholdbar, at bestyrelsen er nødt til at reagere. Derfor indkaldes forældrene til stormøde onsdag aften. Ole P. Larsen oplyser, at det på sigt ikke er muligt at drive skolen på forsvarlig vis, medmindre der tilføres flere midler. Og det er det netop det, bestyrelsen nu forsøger at gøre. Det kan ske på to måder: Enten skal forældrene betale mere for at have deres børn i privatskolen, eller også skal der være flere elever i klasserne. - Bestyrelsen går ikke ind for at hæve skolepengene. De ligger på et fornuftigt leje. Derimod mener vi, at det er forsvarligt at hæve antallet af elever i klasserne fra 18 til 19, siger Ole P. Larsen. Denne løsning vil bestyrelsen på mødet onsdag forsøge at få forældrenes accept til at gennemføre. Privatskolen er i den heldige situation, at der er ventelister til de fleste af klasserne, så det skulle ikke blive et problem at tiltrække flere elever. Ole P. Larsen siger, at der er tre grunde til skolens dårlige økonomi. De generelle driftstilskud samt tilskud til bygninger og transport er ikke fulgt med den almindelige prisfremskrivning. Desuden er skolens udgifter til energiafgifter og lønninger steget, og endelig koster det en del penge at leve op til kravet om højere timetal i dansk og historie.