Privatskoler vil med i kuverterne

KØBENHAVN:I modsætning til folkeskolerne har privatskolerne ikke adgang til CPR-registret. Skolerne har dermed sværere ved at lokalisere deres målgruppe, og kommunerne bør yde den service at sende materiale om skolerne ud sammen med materialet om folkeskolerne, siger foreningerne: - Jeg tror ikke, vi får adgang til CPR-registret. Derfor mener jeg, at kommunerne bør sende oplysninger om den lokale friskole ud sammen med oplysninger fra den lokale folkeskole, siger formand for Dansk Friskoleforening, Ebbe Lilliendal. Han bakkes op af formand for Danmarks Privatskoleforening, Kurt Ernst, der finder det særdeles rimeligt, at kommunerne bliver bedre til at orientere om de alternative skoletilbud. I indstillingen til Børne- og Ungeudvalget på Københavns Kommunens hjemmeside anbefaler forvaltningen, at man ikke imødekommer privatskolens forespørgsel. Her frygter man dels, at udsendelsen af skolemateriale vil blive tolket som om, at Københavns Kommune blåstempler friskolen. Derudover forudser man, at hovedstadens 40 til 50 andre fri- og privatskoler vil kræve det samme. /ritzau/