EMNER

Privatvej bliver kommunal sti

{ HOBRO: Det yderste stykke af Hovangsvej ændres fra privat fællesvej til offentlig sti. Teknisk udvalg udfører den administrative manøvre for at kunne skabe stiforbindelse mellem det nye villakvarter Hostrupkrogen og Hobros midtby. Hobro Kommune overtager den fremtidige vedligeholdelse af vejen. Beboere på Hovangsvej har klaget over, at de på den måde får inddraget deres ejendom uden nogen form for erstatning. Men teknisk forvaltning er sikker i sin fortolkning af vejreglerne. Udvalget inviterer nu beboerne til et møde for at forklare sig nærmere. { HOBRO: Teknisk udvalg i Hobro Kommune har tidligere givet landzonetilladelse til direktør Svend Møller Hansens byggeri af et nyt, slotslignende stuehus på Thostrup Hovgård. Efter at Nordjyllands Amt har meddelt, at det ikke vil klage over afgørelsen, følger teknisk udvalg op med en byggetilladelse. Der er tale om en dispensation fra byggereglerne. De sætter et loft på to etager og en højde på 8,5 meter, men Thostrup Hovgårds nye stuehus får lov at stige til 10,5 meter med et tårn, som når over 17 meter op i vejret. { EJENDOMSHANDLER:{ Hegedalsparken 5, Hobro Sælger: Hobro Kommune Køber: Henrietta Gejlsø og Jan P. Andersen Ejd.værdi: 422.800 kr.