EMNER

Privilegeret partnerskab en god idé

Den tidligere franske præsident, Valéry Giscard d'Estaing, beklæder i sit otium den magtfuld toppost som formand for det EU-konvent, der i oktober 2004 afsluttede sit årelange arbejde med den nye EU-forfatning, som for tiden ligger til ratificering i medlemslandenes parlamenter.

Undervejs i hele forhandlingsforløbet har Giscard aldrig lagt skjul på, at han mente, at Tyrkiet ikke burde kunne blive medlem af Den Europæiske Union. Det mener han sådan set stadigvæk; men der er sket en ændring. Ifølge det franske dagblad Le Figaro fremsatte Giscard sidst i november 2004 nemlig en indtrængende opfordring til EU om at tilbyde Tyrkiet en særlig form for medlemskab, et medlemskab, som han benævner "privilegeret partnerskab". Heri ligger, at der fortsat ikke skal være tale om at Tyrkiet tildeles fuldt medlemskab, men landet skal tildeles en traktatmæssig tilknytning til Den Europæiske Union, som forventelig vil give det muslimske land visse privilegier gennem dette partnerskab med EU. Den ældre, men stadig meget respekterede franske statsmand er således ude i et lige så fornuftigt som diplomatisk ærinde forud for det kommende EU-topmøde i december, hvor EU-lederne skal tage stilling til spørgsmålet om optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Han og mange andre pragmatiske politikere har på den ene side indset, at det vil være uheldigt, at et muslimsk land bliver lukket ind i Den Europæiske Union, samt at en optagelse af Tyrkiet vil ændre naturen i hele det europæiske projekt. Den udarbejdede EU-forfatning tager nemlig ikke højde for indlemmelse af en nationalstat af Tyrkiets størrelse. På den anden side vil det virke imødekommende over for det muslimske land, som nok må siges at ligge i udkanten af Europa, men som gennem hele landets moderne historie – trods en altdominerende muslimsk befolkning – har været aktiv i sine bestræbelser for at blive europæiseret. En pure afvisning af Tyrkiet kunne få den negative effekt, at landet vendte sig bort fra Europa og gik i alliance med sine nabostater mod øst. Denne udgang af Tyrkiets bejlen til EU ville ikke være heldig for hele Europa. Uden tvivl vil EU-lederne drage Valéry Giscard d'Estaings tanker ind i deres overvejelser under de forestående optagelsesforhandlinger. Det synes at ligne et Columbus-æg, som den franske statsmand har lagt. Begrebet "privilegeret partnerskab" kan nemlig ikke alene komme til at omfatte Tyrkiet Alle fremtidige ansøgere til en plads ved Europa-bordet, der ikke geografisk er beliggende i der egentlige Europa, vil naturligt kunne tildeles et "privilegeret partnerskab". Med tiden kan der blive tale om Israel, Ukraine og måske Hvide Rusland.