Problem får lov at sejle

Forebyggelse er ikke et ord, der indgår i VOK-blokkens ordbog. Er det et problem, så er sanktioner altid det første, VOK griber til. Og et problemer er det da afgjort, at så mange bilister taler i mobil eller sender sms’er under kørslen.

Problemet er ikke af ny dato, og har været regelmæssigt omtalt i medierne i de senere år. Bl.a. fastslår en undersøgelse fra det norske Vegvesen fra 2008, at i halvdelen af dødsulykkerne, var uopmærksomhed en dominerende faktor. Har regeringen så gjort noget ved det? Næh, problemet får lov til at sejle, og spørges justits- og transportministrene, da svarer de, at ”det er ikke umiddelbart muligt at identificere sager, hvor brug af mobiltelefoner eller andet elektronisk udstyr under kørslen har været en medvirkende årsag til en ulykke.” Mere uddybende lyder det: ”Vi ved ikke nok endnu, men forskerne kommer snart med noget” (Svar nr. 150, oktober 2008). Dette ”noget” er en undersøgelse af distraktion og trafiksikkerhed, som skal belyse, hvad der forringer køreevnen i en sådan grad, at det er problematisk for trafiksikkerheden. Undersøgelsen skulle have været færdig for et år siden. Har nogen set den? Påbuddet om at der ikke må bruge håndholdte mobiler under kørslen overtrædes systematisk. Alene det ringe antal bilister - ca. 30.000 - der hvert år bliver taget for at bruge mobilen under kørslen, vidner om hvor galt det står til. Tallet svarer vel til hvor mange, der overtræder forbuddet i skrivende stund. Når politikerne spørges om hvad de vil stille op med problemet, ja så skal bødestraffen hæves fra 500 til 1.500 kr., og så skal der iværksætte flere glade, men nyttesløse kampagner. Troen på at kampagner kan få trafikanterne til at ændre adfærd, lever usvækket hos mange politikere. Hvad man bygger troen på er uvist, for statistikkerne viser, at det går den modsatte vej. F.eks. er bødestraffen for at køre for stærkt blevet sat op flere gange. Har det hjulpet? Nej! bilisterne ved jo godt, at risikoen for at blive taget af politiet er forsvindende lille. Forebyggelse mod brug af mobilen under kørslen kan bl.a. ske ved at der i bilen installeres en ”jammer”, den forhindrer, at mobilen kan bruges mens bilen kører. I oktober 2008 spurgte Enhedslistens Per Clausen, transportminister Lars Barfoed om denne vil tage initiativ til at der installeres "jammere" i lastbiler. Det ville den erhvervsvenlige minister ikke, der fandt, at ”jamming” i lastbiler og i andre biler, har flere ulemper end fordele. Hvilke, holdt han for sig selv, og gemte sig i øvrigt bag et par styrelser og EU, der har nedlagt forbud om at sælge ”jammere” til nævnte formål. EU’s rigide regler er altså vigtigere end færdselssikkerheden. Ministerens manglende handle-kraft er til fare for trafiksikkerheden, men det er at foretrække fremfor at genere bilisterne. Det kunne jo koste stemmer, og er der noget ministerens parti har brug for, er det stemmer.