Problem for EU

I marts oplevede jeg som valgobservatør udsendt af organisationen SILBA absurde ting i Hviderusland.

Hviderusland 14. april 2006 20:52

Som overbevist liberaldemokrat er det beskæmmende at se, hvorledes en hel befolkning i den grad holdes i en skruestik af frygt, inefficiens og uvidenhed. På det systemiske plan er det i den grad pinligt, at EU stiltiende har ladet denne sovjetiske reminiscens eksistere helt frem til i dag. Miseren minder alt for meget om EU's fatale svigt på Balkan op gennem 1990erne. Når man taler om legitimiteten af et politisk system, fx EU, fokuserer man ofte på, hvorledes dets politiske aktører vælges eller udpeges. Men dette fokus på inputsiden er kun én side af sagen. Et politisk system opnår også legitimitet gennem dets præstationer. Mere konkret er et politisk system outputlegitimt i det omfang, det formår at indfri demos' krav (input). I relation til outputlegitimitet er det min påstand, at det står skidt til for EU. Her i 2006 har vi som anført i indledningen stadigvæk mindst ét diktatur på europæisk grund, nemlig Hviderusland. EU har hidtil fremstået særdeles handlingslammet i forhold til netop Hviderusland. Mens EU i forrige årti var pinligt passiv over for serbernes ugerninger på Balkan p.g.a. et markant interesseoverskud blandt medlemsstaterne, hvor alt for mange særinteresser var på spil, gør det modsatte sig gældende i forhold til Hviderusland. Bortset fra interessen i lidt gasforsyning fremviser medlemsstaterne et eklatant interesseunderskud, der tilsyneladende lammer EU's beslutningsproces. Hvad skal EU dog gøre? Hvideruslands samhandel med Rusland gør, at en unilateral blokade fra EU's side langt fra er tilstrækkeligt. Nej, EU skal lægge et seriøst politisk pres på Rusland, så sidstnævnte ophører med hvert år at subsidiere Hviderusland med ca. 25 milliarder kroner i form af billig energi. Det er nøglen til afviklingen af Europas sidste diktatur. EU's passivitet har varet alt for længe nu.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...